Дата: 30.09.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2855

Единните системи за мобилни комуникации, пътни такси, POS-терминали, електронен подпис и система за гласуване ще гарантират основните социални права на европейските граждани и ще подобри функционирането на единния пазар, смята Божидар Данев

Пет идеи за по-добро функциониране на единния пазар, намаляване на разходите за изграждане и експлоатация и предоставяне на по-добри и качествени услуги за гражданите и фирмите представи днес, 30 септември 2013 г., изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на онлайн дебат в рамките на Месеца на единния пазар, организиран от Европейския парламент, Европейската комисия и други европейски институции.

Г-н Данев беше VIP-говорител на онлайн дебата по социалните права. В рамките на представянето си той предложи на ниво Европейски съюз да бъдат въведени:

 1. обща европейска инфраструктура за електронни мобилни комуникации,
 2. обща система за пътни такси, 3
 3. обща система от POS-терминали и ATM машини,
 4. единен европейски електронен подпис и
 5. обща система за гласуване.

 

Тези пет общоевропейски системи ще гарантират на гражданите и фирмите достъп и свобода за комуникация, мобилност, улеснен достъп до „моите пари“, опростяване на административната и официалната идентификация, защита и улесняване на политическото самоопределяне и изявяване.

Всички тези системи следва да се изградят и въведат в действие без нарушаване на конкуренцията и в съответствие с принципите на справедливата търговия и практики, убеден е Божидар Данев. Според него, технологиите могат не само да трансформират нашите разбирания за социални права, но и да бъдат основен инструментариум за защитата им. Технологиите могат да агрегират отделните социални права и да ги слеят в групови социални права на европейската общност.

В основата на концепцията за единния пазар стоят премахването на препятствията и опростяването на правилата. Целта е да се позволи на гражданите на ЕС (физически лица, потребители и предприятия) да се възползват в най-голяма степен от възможността за пряк достъп до 28 държави и 506 милиона души. Благодарение на единния пазар гражданите на ЕС се възползват от по-ниски цени, по-голям избор на продукти и услуги, по-широко присъствие на световната сцена и повече възможности за бизнес. След създаването на единния пазар през 1992 г. постепенно отпадат бариерите пред свободното движение на работници, стоки, услуги и капитали. Някои пречки обаче остават и ЕС се стреми да ги премахне, като същевременно заздрави социалната пазарна икономика. В този контекст са и предложенията на Божидар Данев за изграждане на единни инфраструктурни системи.

Месецът на единния пазар е разделен на четири тематични седмици (работни места, социални права, банки и електронна търговия) и ще бъде закрит с дебат в Европейския парламент в Страсбург на 23 октомври, който ще бъде излъчен по телевизия „Euronews“. Инициативата стартира със събиране на идеи в областта на политиката от заинтересованите страни и хората по места. След това те ще бъдат обсъдени онлайн от хората, които участват в процеса на създаване на политиката на ЕС, частни лица, фирми и организации. Месецът ще завърши с телевизионен дебат, на който ще бъдат разгледани най-конкретните и последователни решения на основни въпроси, които пряко засягат живота на гражданите и предприятията в цяла Европа. Цялата инициатива ще позволи на лидерите на ЕС да разберат по-добре ситуацията по места и да насърчат инициативи и идеи, които ще подобрят функционирането на единния пазар.

Вижте още:

Факати и данни за:

 

Практическа информация:

 

***

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕТТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БОЖИДАР ДАНЕВ

Идея № 1 - Обща за ЕС инфраструктура за електронни мобилни комуникации

С цел продължаващо отстояване на принципите на конкуренцията и в съответствие с последното развитие на енергийната система в ЕС, електронните мобилни комуникации могат да бъдат разделени на инфраструктура за предаване и предоставяне на услуги.

Очаквани резултати:

 • Увеличаване на конкуренцията на основата на качеството на предоставяните услуги;
 • Диверсификация и популяризиране на традиционни и нови услуги;
 • Отпадане на таксите за свързане и роуминг;
 • Подобряване на работата на инфраструктурата и осъществяваните дейности;
 • По-ниски цени за клиентите.

 

Изграждането и развитието на обща за ЕС инфраструктура за мобилни комуникации може да разкрие възможности за софтуерно-базирано определяне на мобилни мрежови услуги.

Интересна възможна следваща стъпка в развитието на мобилната система може да бъде сливането с Wi-Fi телефонните услуги и услугите за пренос на данни, виртуалните софтуерно определени мрежи.

Идея № 2 - Обща система за пътни такси

Общата система за пътни такси по високоскоростните пътища на ЕС може да бъде променена драстично чрез прилагането на една или комбинация от няколко технологии:

 • Мини камери, които да записват преминаването на автомобилите, които преминават началната и крайната точка на високоскоростните пътища;
 • GPS система - от 2014 г. нататък всички леки автомобили в ЕС трябва да бъдат оборудвани с GPS;
 • Smart телефони с GPS функции – за да се използва система за таксуване на мобилните оператори;
 • „Интернет на нещата“ - в едно от приложенията си за проследяване на поведението.

 

Очаквани резултати:

 • Увеличаване на пропускателните възможности на пътищата;
 • Повишена средна скорост и намален разход на гориво за автомобилите
 • Намалено замърсяване на околната среда;
 • Благоприятна среда за автономни и полуавтономни превозни средства.

 

Прилагането на нови технологии в общата система за пътни такси ще премахне несправедливостта на винетната система.

Таксите могат да се акумулират в специален фонд на ЕС, насочен за развитието и поддръжката на високоскоростната пътна мрежа.

Идея № 3 - Обща за ЕС система от POS-терминали и АТМ машини

Обща за ЕС система от POS-терминали и АТМ машини, която да се използва съвместно от различните банки. Системата може да въвежда и развива съвместни бизнес модели и да защити парите и данните на клиентите.

Очаквани резултати:

 • Опростяване на инфраструктурата, която ще доведе до оперативна съвместимост за разширени платежни услуги и иновативни транзакции и разплащания;
 • Намаляване на оперативните разходи;
 • Премахнати такси или допълнителни плащания;
 • Спад в нивата на таксите за обслужване.

 

Идея № 4 - Общ за ЕС електронен подпис

Общата за ЕС система за електронни подписи е даде възможност на всеки гражданин на ЕС да бъде лесно и еднозначно идентифициран за служебни (административни) и лични цели.

 • Достъп до всички европейски банкови услуги, включително сметки;
 • Идентифициране пред данъчните власти;
 • Билети за различните видове транспорт;
 • ЕС нотариални услуги; и др.

 

Идея № 5 - Иновативна и обща за ЕС  система за гласуване

Системата се състои от две напълно независими системи: за електронно идентифициране (e-Identification) и електронно гласуване(e-Voting).

Първата система се основава на използването на доверителна страна (на принципа на електронните подписи) в лицето на ЕК или определена европейска агенция. Системата трябва само да потвърди правото на избирателя за самоопределяне.

Втората е обикновена електроннна система за гласуване.

Процесът на гласуване преминава през следните етапи:

 1. В деня на изборите изборната комисия идентифицира потенциалния гласоподавател в списъка от избирателите с право на глас и потвърждава неговото право да изрази политическата си воля.
 2. Използвайки системата за електронно идентифициране (e-Identification) избирателят доказва присъствието си чрез четец на пръстови отпечатъци, който ще помогне да бъде идентифициран само като гласоподавател, а не като конкретна личност. Четецът за пръстови отпечатъци се наблюдава и е разположен в близост до изборната комисия.
 3. Чрез разчитането на пръстовия отпечатък се отключва електронната система за гласуване.
 4. В кабинката за гласуване избирателят чрез електронната система за гласуване (на сензорен екран) електронно гласува за избрания от него кандидат.
 5. След това той потвърждава вота си чрез първата система (отново като използва четеца за отпечатъци). Това заключва системата за гласуване.

 

Очаквани резултати:

 • Намалена политическа корупция и натиск;
 • По-голяма прозрачност;
 • Пряко включване на всички социалнигрупи;
 • Минимизиране на измамите;
 • Намаляване на разходите – материали, средства, време;
 • Възможност за износ на демокрация (без да имаме предвид мнението на Унстън Чърчил, че „Демокрацията е най-лошата форма на управление, с изключение на всички останали“).

 

Тази система за гласуване, основана на две напълно отделни и независими системи, може да бъде използвана не само за гласуване на национално, но и на ЕС-ниво, включително за референдуми според Договора от Лисабон.