Дата: 12.11.2013

Източник: Investor.bg

Прочетено: 2784

Проблемите на пазара на труда са много и за решаването им е необходима дългосрочна визия за неговото развитие, коментира в ефира на Bulgaria on air заместник-председателят на БСК Димитър Бранков.

Ключов проблем по думите му е фактът, че „имаме една доста едностранно развита отраслова структура на икономиката.

Между 60 и 70% от работните места са в сектора услуги, търговия, охранителна дейност. От друга страна, от училищата и университетите не излизат подготвени. Не бих казал, че има яснота каква ще бъде структурата след 5 или 10 години, за да съобразим образователната система с тези потребности.

В този смисъл обучението е добре да бъде в една по-широка област, а не за конкретна дейност, коментира Бранков. Специфичните умения биха могли да бъдат овладени на самото работно място или в системата на професионалното образование и квалификация.

Сериозен е проблемът с младежката безработица, коментира още Бранков.

„Реалната безработица е над 18-19%. Данните включват обезкуражени и регистрирани в бюрата по труда. При младите хора до 29 години, този процент е 38 на сто“, подчерта заместник-председателят на БСК.

Той посочи като вариант за справяне с проблема прилагането на т.нар. Европейска гаранция за младежката заетост. В нея е заложено до четири месеца след напускане на образователната система, без значение дали отпадане от нея или завършване, на младите хора да им бъде предложена някоя от следните опции: продължаване на образованието, за което обаче са необходими нормативни промени; предложение за работа; стаж или чиракуване.

Бранков уточни, че средствата ще се търсят от няколко посоки.

„Първата опция е от целево отпуснатите средства от ЕС. Другата опция е краткосрочна и от средства от бюджета. Третата опция е Европейския социален фонд в сегашната рамка на Оперативна програма „Човешки ресурси“, но с една дългосрочна перспектива“, коментира заместник-председателят на БСК.

Бранков подчерта, че има много проблеми, които трябва да бъдат оценени от администрацията, както и да бъдат направени много нормативни промени.

Според него отговорностите за изпълнението на Европейската гаранция за младежката заетост могат да бъдат много по-ефективно разпределени, ако за тях не отговарят три министерства - образователното, социалното и на младежта и спорта.