Дата: 02.01.2014

Източник: economy.bg

Прочетено: 3280

32,8% от работодателите в България планират през 2014 да увеличат броя на своите служители, сочи традиционно годишно проучване на Българска стопанска камара. В същото време 10,9% от компаниите са заявили, че ще намалят персонала си, а болшинството работодатели – 53,1%, не планират промени в екипите си.

Потърсихме HR мениджъри на различни компании, за да споделят своите очаквания за пазара на труда през новата година и на какви тенденции според тях ще станем свидетели през 2014.

В ИТ сектора очаквам увеличено търсене за специалисти, които са ориентирани към управление на процеси и проекти
Зорница Янкова 
Country HR Manager 
Hewlett-Packard Bulgaria 

Очакванията за 2014 са да се увеличи търсенето на хора с придобити допълнителни сертификати (освен тези, които се придобиват по време на обучение в университет). Работодателите ще са силно фокусирани върху привличането на хора с потенциал, вместо да търсят кандидати, които са придобили уменията си чрез опит. Като цяло в ИТ сектора очаквам увеличено търсене за специалисти, които са ориентирани към управление на процеси и проекти. Стратегията за наемане на НР през следващата година предвижда активно участие в университетските учебни програми чрез изнасяне на лекции, изграждане на лаборатории и инвестиране в завършващи и в началото на своята кариера хора, като студенти в последна година на своето обучение.

Отварянето на европейския пазар за българите ще увеличи допълнително недостига на квалифицирани специалисти 
Екатерина Караризова 
Директор "Човешки ресурси" 
"Шнайдер Електрик България" 

Очакваме 2014 да е още една година, белязана от предизвикателства за бизнеса. Според нас развитието на трудовия пазар ще следва това на бизнеса, а отварянето на европейския пазар за българите ще увеличи допълнително недостига на квалифицирани специалисти. Самите ние нямаме притеснения, тъй като стабилната ни работодателска марка ни дава предимството да привличаме кандидати с добри професионални профили.

"Гладът" за кадри във високотехнологичния сектор ще е още по-голям
Даниел Стефанов
HR Manager
Sirma Group Holding

Очакванията за пазара на труда във високотехнологичния сектор за 2014 е, че продължи да следва вече утъпканата пътека - т.е. ще продължават да се търсят специалисти - все още предлагането не е на нужното за бизнеса ниво, дори очаквам "гладът" за кадри да е още по-голям. От друга страна, през последните две, може би три години университети и бизнесът все по-добре си сътрудничат помежду си - надявам се тази тенденция също да се запази - особено когато програмите и обучението са съобразени с реалните изисквания и съвременните тенденции. И ако допреди няколко години за един завършил студент бяха нужни между 6 месеца и една година, за да успее да разбере как работи бизнесът, то в момента това време е съкратено наполовина. Също така очакваме и появата на първия частен софтуерен университет, несъмнено добра идея, която в следващите години ще бъде полезна както за фирмите, така и за бъдещите техни служители - представете си, дипломант, готов да се включи от ден 1 в реален проект - мисля, че това е сбъдната мечта на много от ръководителите в бранша. Очаквам и разбротеният вече компетентностен модел за оценка на умения да придобие все по-широка популярност, защото чрез него ще се осигурява стандартизиран обмен на информация, ще се предоставят инструменти за оценка на компетенциите на специалистите в бранша, а това, от своя страна, има изключително много ползи. И накрая очаквам интересна 2014, с нови предизвикателства пред пазара на труда в ИТ сектора, които да родят нови и нестандартни решения.

Очаквам да продължи интересът към индустрията и към възможностите за работа, които предлага
Елена Димова 
Ръководител "Човешки ресурси" 
"Аурубис България" 

Очаквам да продължи интересът към индустрията и към възможностите за работа, които предлага. Надявам се и на яснота относно някои предвиждани промени в трудовото законодателство, например промените в пенсионната система, които са много важни от гледна точка на планиране. Въвеждането или олекотяването на "дуалното обучение" също е тема, по която очкавам да работим доста. Определено съвместната работа между нашия бизнес и образователните институции е приоритет за идните години.

Интердисциплинарните професии – с познание в няколко различни области, ще стават все по-популярни
Емануеле Рекия
Директор "Човешки ресурси"
"УниКредит Булбанк" 

За 2014 очакваме интересът към позициите, свързани с новите технологии и алтернативните канали, да продължи да расте. Очаква се друг тип професии да стават все по-популярни, т.нар. интердисциплинарни – с познание в няколко различни области. През 2014-а ще продължаваме да се фокусираме върху подбора на най-добрите таланти – хора, които са мотивирани, квалифицирани, опитни и клиентски ориентирани.

Бизнесът ще продължи да създава специалисти, като очакваме тази практика да се разширява и в по-малките компании
Николай Любчев 
Marketing & Acquisition Manager
MentorMate

Общо взето, не очакваме съществена промяна. Наемането на софтуерни специалисти ще продължи да бъде трудно. Бизнесът ще продължи да създава специалисти, като очакваме тази практика да се разширява и в по-малките компании. За съжаление държавата и университетите не правят почти нищо, за да са в крак с новото време и да увеличат производството на ИТ кадри за сметка на по-неперспективни специалности. Мога да посоча за пример Беларус, където правителството и по-големите ИТ компании развиват програма IT Country, чиято цел е да обучи 300 000 специалисти за софтуерната индустрия до 2015. Въпреки че това число звучи твърде амбициозно, важното е, че се действа в правилната посока, като дори съществуват и курсове за счетоводители, които се преквалифицират в ИТ специалисти.

Силно се надявам през 2014 да има по-стабилна бизнес среда, която да създаде условията за развиващ се, но балансиран пазар на труда
Надя Михова
HR Manager
ЕУ 

Силно се надявам, че през 2014 ни очаква една по-стабилна бизнес среда в България, която да създаде условията за развиващ се, но балансиран пазар на труда. Такъв, в който има здравословна конкуренция между образовани хора, постоянно развиващи се, които осъзнават своята отговорност, че всяко тяхно действие или бездействие оказва влияние не само върху тях самите и върху конкретната компания, в която работят, но и на българската бизнес действителност като цяло. Разбира се, това се отнася и за самите компании. Ако те се отнесат отговорно към бизнес средата, считам, че съвсем естествено и пазарът на труда ще бъде балансиран.

Конкуренцията за висококвалифицирани специалисти ще продължи и през 2014, тенденцията ще се пренесе и извън ИТ сферата
Таня Митева
Мениджър "Човешки ресурси" 
Experian

Конкуренцията за висококвалифицирани специалисти ще продължи и през 2014, изразена най-силно в областта на софтуерното инженерство, но очаквам търсенето на добри експерти да се пренесе и извън ИТ сферата през 2014. 
Като две основни тенденции, които смятам, че ще се разгърнат на пазара на труда, са:
• По-тясното сътрудничество на компаниите с българското образование в посока неговото модернизиране и подпомагане със свои специалисти, ноу-хау и реални практики в обучението на студентите в университетите. Задачата е да се повишат значително реалните умения и знания на завършващите студенти и съответно конкуретноспособността им на пазара на труда. Друга цел е да бъдат "привнесени" реални практики от бизнес действителността в академичните програми. От тази година Еxperian България започна да работи в тази насока.
• Преосмисляне и модернизиране на отношението на компаниите към новите служители, така наречените Y и Z поколения, които носят съвсем различно разбиране за света и мироглед. HR политиката трябва да разбере и бъде адектватна на тези нови ценности като акцентира на коучинга като добра техника за управление, стимулираща разкриване на индивидуалния потенциал и талантите на служителите. Въвеждането на разбирането за партньорството между мениджър и служител като осъзнат стил на работа, вместо формата мениджър – подчинен в съвременните бизнес условия ще повлияе върху ангажираността на служителите.