Дата: 09.01.2014

Източник: ИА "Фокус"

Прочетено: 3121

Фокус: Как ще коментирате това, че гражданите на Румъния и България получиха правото да работят без ограничения за всички държави в ЕС и това, което получихме като реакция от Великобритания, опасенията на британците?

Божидар Данев: Това е закономерно, нормално развитие на свободата в Европейския съюз. Постепенно хората в България стават пълноправни граждани на общността и като такива имат правото на мобилност. Изненадващото е, че единствено Великобритания реагира остро. За мен негативната реакция към отварянето на трудовите пазари за българи и румънци се дължи на засилването на негативната реакция към Европейския съюз. Това недоволство е инструмент на крайно дясноориентираните партийни формации. Аз мисля, че това ще отживее. Разбира се, има огромно различие в стандартите – и на живот, и на финансиране, и на труд. Както има изтичане на мозъци от Европа към Съединените щати, по същия начин има изтичане на интелектуален ресурс от България към другите европейски страни. Няма как да избегнем това явление, защото то е част от глобалната икономика. 

Фокус: Излезе информация, че нивото на младежката безработица е намаляло. Има ли индикации през 2014-та година да спадне още това ниво?

Божидар Данев: Мерките, които ЕС финансира допълнително по определени програми, свързани с младежката безработица, дават своето положително отражение. Знаете, че основните мерки за временна заетост, които вече ще минават през бизнеса, ще бъдат насочени към младите хора. Да се надяваме, че тази тенденция ще бъде устойчива, но във всички случаи тя е свързана с възстановяването изобщо на икономиката. За възстановяване, преди всичко сигнал ще бъде връщането на доверието на инвеститорите към страната и възстановяването на размера на инвестициите, които да осигуряват качествени и устойчиви работни места. 

Фокус: На какво още може да се дължи това и как може да има още по-голям напредък в осигуряването на работни места?

Божидар Данев: Единственият начин за създаването на нови работни места е гарантирането на спокойствие в икономиката, подобряване на бизнесклимата, прекратяване на политическите боричкания. Политическите боричкания създават неустойчивост както за родната икономика, така и за инвеститорите и аз мисля, че точен индикатор за подобно нещо е прогнозата за понижение на рейтинга на България, макар и символично. 

Фокус: Как я оценявате инициативата за въвеждане на дуалното обучение?

Божидар Данев: Според мен, налице е дълбоко неразбиране от целия политически елит за дуалната система. У нас тя е опит на бизнеса да се прехвърлят сериозни отговорности, без да има ясна връзка между образователната система и пазара на труда и без бизнеса да има достатъчно права да влияе на процеса. Например, никъде не се предвижда бизнесът да участва в разработването на учебните програми в подготвения от МОН модел за партньорство „професионална гимназия – предприятие“. Там се говори бизнесът единствено да дава пари, а не да участва равноправно в системата. По този начин бизнесът ще се ползва да научи учениците на работа. В Германия, Швейцария и Австрия отговорността е разумно поделена. Това, което се планира да се приложи като модел у нас, е побългарена версия на дуалната система, която е по-скоро палиативно решение на проблема с многото млади хора без умения и компетенции.

Фокус: Има интерес на бизнеса към тази система, но по-скоро идва от чуждестранни фирми. Как да насърчим българския бизнес?

Божидар Данев: Нуждаем се от законови изменения. Сега не може да се наеме един 15-годишен ученик в едно предприятие, за да може да работи и да се учи. Или ако бъде нает, трябва да му се осигурят условия, които често фирмите не могат да осигурят на собствените си работници. Подобно насърчение е нещо повече необходимо за сектора на информационните технологии, където младите хора са желани да постъпват на работа още от ученическата възраст.

Фокус: Как оценявате изтеклата 2013 година от гледна точка на икономическия напредък?

Божидар Данев: През 2013-та за мен, за разлика от мнението на политиците, започна трайно обръщане на българската икономика. Повишава се чуваемостта от управлението към бизнеса. Така че промените, събуждането на гражданското общество, са полезни за промяната на бизнесклимата в страната. Ако ние успяваме да постигнем, освен икономическо и политическо спокойствие, ситуацията може да се развива все по-добре.

Фокус: Какви са перспективите и пречките пред бизнеса през новата 2014-та година?

Божидар Данев: Българската икономика е силно свързана с европейската икономика и ако европейската икономика няма ресурси, не може да се очаква и ръст на нашата икономика. Перспективите ще са добри, ако получим политическо спокойствие, защото в сегашното политическо противопоставяне, трудно би могло да се случи. Политическата неопределеност създава недоверие към българската икономика. За пример – нараства дебалансът между спестяванията и инвестициите, което е точен показател за недоверие на хората и инвеститорите в политическото бъдеще на страната. 

Фокус: Съвсем наскоро се говореше, че нещата в българската икономика са станали по-розови. Вие на това мнение ли сте?

Божидар Данев: Да, категорично. Самият факт, че в последното тримесечие има ръст от 1.5%, значи има определено подобрение в бизнес средата. Отново казвам, то може да се дължи на две основни причини. Едната е ръст на европейската икономика и тенденциите и очакванията, които са в европейската икономика. Второто е съобразяване на политиците с позициите на гражданското общество.

Цветелина ПЕНЧЕВА