Дата: 30.01.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2427

По инициатива на УС на Асоциацията на горските фирми в България – член на Българска стопанска камара, на 29.01.2014г. в Министерство на земеделието и храните се проведе среща със заместник-министър д-р инж. Валентина Маринова.

В срещата взеха участие инж. Иван Пенков – председател на УС на АГФБ, членове на УС на АГФБ, както и председателите на синдикални организации на ФСОГСДП към КНСБ и НФ ”ЗГС” към КТ Подкрепа - инж. Петър Абрашев и Анелия Иванова.

Бяха обсъдени предложенията на АГФБ за промени в Закона за горите, регулаторните режими, мерките за намаляване на административната тежест, подобряването на бизнес средата, както и повишаването на заетостта в сектора.

В резултат на проведената дискусия, бе положена основа за създаване на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на горското стопанство, както и за периодичен обмен на информация с оглед подобряването на икономическата среда в сектора.

За допълнителна информация:
инж. Иван Пенков – председател на УС на АГФБ
тел: 0888695549
Email: agfb@mail.bg