Дата: 03.02.2014

Източник: Investor.bg

Прочетено: 2114

До 13,1% се е увеличила безработицата в България през декември 2013 г. Процентът е над средния за Европейския съюз и еврозоната. Безработицата сред 28-те страни членки е 10,7 на сто, а тази в страните, приели еврото – 12%. За 2013 г. безработицата у нас е около 13%.

В топ три на държавите с най-ниска безработица попадат Австрия, Германия и Люксембург. Най-висока е безработицата в Гърция (27,8%, но данните са от октомври 2013 г.), следвана от Испания (25,8%). Застрашително се покачва показателят и в Италия, и в Кипър.

Още по-тревожна е безработицата сред младите хора. В България 66 хил. младежи са без работа, или 29,4%. Над средните стойности за ЕС и еврозоната е младежката безработица в Гърция и Испания. В южната ни съседка тя нарасна до близо 60%, а в иберийската страна – е малко над 54 на сто. Следва ги и Хърватия с близо 50% младежи без работа.

Новините са тревожни, имайки предвид и големия брой млади хора, които са останали обезверени в търсенето на работа. Завършилите висше образование дълго време остават извън трудовия пазар. По последни данни на Евростат България е трета сред държавите в ЕС с най-висок дял на хората в трудоспособна възраст, които не търсят работа.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване на населението пък делът на хората в под трудоспособна възраст е 16%, на това в трудоспособна – 65,1%, а над трудоспособна – 18,9%. Броят на хората, които излизат от пазара на труда продължава да бъде по-голям от входящия поток.

И докато заетостта остава по-точен показател за състоянието както на пазара на труда в дадена страна, така и за напредъка на икономиката, то в нашата страна тя се свива всяка година. От върха от 70% през 2008 г., то през 2013 г. тя спадна до около 59%.

Като цяло структурните реформи, които държавите извършват изключително бавно, ще бъдат причината за загубата на цяло десетилетие в опит да се обуздае покачането на безработицата.

Страната ни може да е отличник що се отнася до финансовата и макроикономическата стабилност, но оценката на Изпълнителния борд на Международния валутен фонд (МВФ) за България изтъква, че въпреки това икономическият ръст остава слаб, а безработицата е висока.

Затова и препоръките в редовния годишен доклад на международната финансова институция за страната ни са да бъде възобновена пенсионната реформа, да бъдат ускорени политиките за премахване на структурните пречки пред икономическият ръст и създаването на работни места, както и за по-бързото изравняване с доходите в ЕС.

Нуждаем се от смели структурни реформи, които ще доведат до повишаване на растежа, ще създадат работни места и ще подобрят продуктивността на икономиката.