11.03.2014

Задълбочаване на сътрудничеството в областта на външноикономическите отношения договориха представители на БСК и Търговско-икономическата служба на посолството на Китайската Народна Република в България

г-н Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“  в Българската стопанска камара проведе работна среща с търговско-икономическият съветник на Посолството на Китайската Народна Република в България - г-н Юан Кехуа. В срещата участваха още аташетата в търговско-икономическата служба на посолството  г-н Гуо Ге и г-н Лиу Джинг Джинг.

Веселин Илиев високо оцени съществуващите приятелски отношения между Китайската Народна Република и България и изрази интерес от задълбочаване на външноикономическите отношения с Китай като важен стратегически партньор в икономическото развитие на  нашата страна. ”България отдава приоритетно значение на сътрудничеството си с Китай. У нас вече има успешни бизнес проекти в автомобилостроенето, селското стопанство и телекомуникациите.", коментира Веселин Илиев.

От своя страна г-н Кехуа изрази мнение, че укрепването на взаимно полезното сътрудничество между страните във всички области е в съответствие с общата тенденция към задълбочаване на отношенията за всестранно стратегическо партньорство между Китай и България. Приоритетни отрасли за разширяване на двустранното сътрудничество са електрониката и електротехниката, машиностроенето, автомобилостроенето, производството на части за автомобили, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната индустрия, туризма и др.

Веселин Илиев направи кратка презентация на основните цели, визия, мисия и дейности на Българската стопанска камара и Центъра за външноикономическо сътрудничество. Той наблегна на сериозните усилия на БСК за насърчаване на китайските инвестиции в България, които са стратегически и основополагащи за развитието на българската индустрия, селското стопанство, научно-изследователската дейност и трансфера на технологии.

БСК изрази готовност за партньорство за бъдещи инвестиции, за създаването на съвместни българо-китайски предприятия, както и за насърчаването на българския износ. За БСК са важни и възможностите за обучение на български мениджъри в Китай.

Търговско-икономическият съветник изтъкна добрата политическа обстановка в Китай, която предоставя възможности за развитие на добри външни отношения и инвестиции в България.

Г-н Кехуа отправи покана за участие на БСК и членуващи предприятия с интерес към Китай в предстоящия на 24 март Китайско-български бизнес форум в гр. Пловдив.

Отчитайки важното значение на Китай като стратегически политически и търговски партньор за България и българския бизнес, БСК изрази готовност за съдействие и подкрепа за задълбочаване на двустранните българо-китайски отношения и постигане на конкретни резултати в близко бъдеще.

Дата: 11.03.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3198