Дата: 30.06.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1915

Късно слетобяд на 27 юни приключи Общото годишно отчетно – изборно събрание на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, член на БСК.

 

 В отчета на Управителния съвет на браншовата организация бяха отбелязани основните задачи, по които са търсени решения през изминалия период. В дискусиите особено внимание бе отделено на необходимостта от по-конкретни стъпки за подобряване на бизнес-средата в помощ на малките и средните предприятия в България.

В приетите насоки за работа през следващия период се акцентира на два основни проблема – необходимостта от по-решително повишаване на конкурентоспособността на фирмите  от сектора на производството на етерични масла, парфюмерията и козметиката, както и важността на човешкия потенциал. В това направление бе заявен интерес, както от браншовата организация, така и от отделни нейни членове, за включване в Проекта на БСК за оценка на компетенциите на работната сила, като ще се търсят конкретни практически решения за предприятията от Южен централен район.

За Председател на Управителния съвет бе избран г-н Димитър Георгиев – собственик на козметична компания „Роза Импекс“ ООД, управляващ хотелския комплекс „Хисар“, собственик на Пловдивска обществена телевизия, почетен консул на Украйна в България за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора.

Във връзка с 15-годишния юбилей на браншовата организация приветствен адрес от името на Ръководството на БСК бе връчен от  г-н Кирил Желязков – главен директор в БСК.