Дата: 15.05.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1638

Форум на тема „Институционална подкрепа на бизнеса и предприемачите от областта и Северен централен регион” се проведе днес, 15 май 2015 г., в Областна администрация – Русе.

Организатор на събитието бе Русенската стопанска камара, а сред участниците бяха Даниела Везиева – зам.-министър на икономиката, Станимир Станчев – зам.-областен управител на Русе, Пламен Стоилов – кмет на Община Русе, Сашо Дончев – председател на УС на Българската стопанска камара, Кирил Желязков – председател на Националния съвет на председателите при БСК, проф. Красимир Ениманев – председател на УС на Русенската стопанска камара, и др.

В своето приветствие Станимир Станчев изрази радостта си, че е участник  в  събитието, защото „тук срещам хора, които са успели и дават прекрасен пример на младото поколение.” Станчев увери присъстващите, че Областна администрация – Русе ще помага и ще води диалог не само с институциите, но и с представителите на бизнеса за още по-доброто развитие на Русе и региона.

Зам.-министър Везиева направи презентация, свързана с институционалната подкрепа на бизнеса и икономическите програми и мерки.

По време на срещата бяха обсъдени и теми, свързани с икономиката и бизнес средата в русенския регион.