19.05.2015

Основната цел на Трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции (TTIP) е да се засилят търговията и инвестициите между Европейския съюз и Съединените американски щати. TTIP предлага възможност за ЕС и САЩ за насърчаване на устойчивото развитие чрез търговия и дори за преминаване отвъд всякакви други външнотърговски споразумения, сключени от всяка от страните по отношение на целите на устойчивото развитие.

Главата за устойчивост следва да насърчава ефективното вътрешно прилагане, на централно и по-ниско ниво, на конвенциите на МОТ и споразуменията за околната среда, които са ратифицирани от САЩ или от отделни държави-членки на ЕС. Страните следва да бъдат свободни при определяне на политики и мерки, съобразени с трудови и екологични норми, които те считат за подходящи.

Разпоредбите в TTIP не трябва да пречат на доброволни и ориентирани към бизнеса подходи на предприятията, като корпоративната социална отговорност (КСО).

Главата за устойчивост на TTIP следва да осигури неговото ефективно прилагане и контрол и да се създаде механизъм за ангажиране на гражданското общество в процеса.

BUSINESSEUROPE призовава за ефективно прилагане на всички разпоредби на TTIP, включително и тези в областта на устойчивото развитие, като подкрепя и лек натиск, консултации, прозрачност и публичност.

Дата: 19.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1706