Дата: 11.02.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2333

Председателят на БСК Божидар Данев участва днес, 11 февруари, в среща, организирана от народния представител и председател на Комисията по правни въпроси Янаки Стоилов. Бяха обсъдени възможностите за подобряване на взаимодействието между законодателната власт и бизнеса с цел повишаване конкурентоспособността  на българската икономика.

Председателят на БСК представи пред участниците в срещата позиция относно съществуващата в страната сива икономика и предложи инструменти за нейното минимизиране.

Представяме Ви резюме от изказването на г-н Данев.

***

Божидар Данев:

Сивата икономика в последните четири години с развитието на пазара за недвижими имоти и свързаните с него сектори (строителни материали, строителство и др.) добива застрашителни размери. Драстично високите норми на печалба, огромните годишни обороти заплашват да ерозират икономиката, като постепенно деформират структурата й с подчертана тенденция за превръщането й в монокултурна.

Преливането на инвестиции от другите сектори, засмукването на човешки ресурси, огромните обеми „сиви” средства, разрастването на корупционните възможности са фактори, които разклащат обществото ни.

Ръстът на официалните спестявания (55%  за 2006 г.), нарастването на дефицита по текущата сметка и ръстът на кредитите са косвени индикатори за неконтролируемите процеси в икономиката.

Правният и управленски нихилизъм по отношение на това ерозиращо явление е повод да се помисли, докъде стигна проникването на „сивия” финансов поток.

Като се проследи технологичната верига „Покупко-продажба на терени, узаконяването им, проектиране, инертни и строителни материали, строителство, покупко-продажба на недвижимости и т.н.”, могат относително лесно да се оценят обемите неплатени данъци, в т.ч. ДДС, печалба, социални плащания и др.

Инструментите за прекъсването на тази паразитна верига могат лесно да се дефинират и приложат. Техният характер може да се класифицира условно в няколко направления:

  • Промяна в данъчната система и други тарифни системи и контрол по тяхното прилагане;
  • Технологични средства по контрола на физическите потоци;
  • Контрол по финансовите потоци за и от банковата система; и др.

Важно е да отговорим на въпроса „Може ли и как да парализираме икономическия Франкенщайн?”