Дата: 29.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1473

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев ще продължи да представлява работодателите и да защитава интересите на предприемачите в Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) в периода 2015 – 2020 година, стана ясно след решение на Министерския съвет от днес, с което се одобряват българските кандидатури за членове на ЕИСК.

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз, който дава становища по предложенията за законодателство на ЕС и по въпроси, които смята за важни. Членовете на ЕИСК представляват интересите на страните си в различни области и са разделени на три групи - „Работодатели", „Работници" и „Други интереси" (земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейства, НПО и др.  Общо членовете на Комитета са 350, а за България определената бройка е 12.

Освен изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, Министерския съвет утвърди кандидатурите на Милена Ангелова - главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ),  Георги Стоев - заместник - председател на Българска търговско - промишлена палата (БТПП) и  Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - гласът на българския бизнес (КРИБ). 

Във втората група членове на ЕИСК ще се включат Димитър Манолов - президент на КТ "Подкрепа",  Веселин Митов - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа",  Пламен Димитров - президент на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и Иван Кокалов - вицепрезидент на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).  От гражданската квота в ЕИСК ще членуват проф. д-р Лалко Дулевски - ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство, Диляна Славова - национален координатор на Национално сдружение Планинско мляко" и национален координатор на Българска асоциация на фермерите, Богомил Николов - изпълнителен директор на Българска национална асоциация „Активни потребители“ (БНААП) и Диана Инджова - председател на УС на Движение на хора с увреждания (ДХУ).