31.07.2015

БСК отхвърля обвиненията в мълчание и липса на реакции през годините във връзка с ключови решения за енергетиката

По повод протестите против увеличаването на цените на електроенергията в стопанския сектор, в медиите бяха тиражирани  упреци, че работодателите не са възразили своевременно и категорично  срещу решения и инвестиционни проекти, довели до задлъжняването на НЕК, че липсвали реакции спрямо т. нар. проект "Цанков камък", АЕЦ „Белене“, срещу ускореното, несъобразено с препоръките на ЕК, социално и икономически непоносимо и в голяма част от случаите, незаконосъобразно  въвеждане на ВЕИ.

В тази връзка пресцентърът на БСК оповестява отново изразените официални позиции на БСК през периода 2009 – 2015 г., изпратени до изпълнителната и законодателната власт и до компетентните държавни органи.

Повече от очевидно е, че отказът да бъдат прочетени, разбрани и взети предвид поставените проблеми, както и да бъдат предприети решителни действия по направените предложения от пет правителствени екипа, обслужи успешно овластените партийно корпоративни и политически интереси и узакони грабежа в енергетиката за сметка на българските граждани, предприятията и цялото общество.

От приложените над двадесет официални позиции на БСК се вижда, че институциите бяха предупредени навреме за задаващия се колапс в енергетиката, икономиката и енергопотреблението на домакинствата,  изоставащо над два пъти спрямо средните равнища в ЕС – 28.

Междувременно, в началото на 2011 г., бе приета национална енергийна стратегия, основана върху занижени дългосрочни прогнози за ръст на БВП, поставяща нереалистични цели за намаляване на енергийната интензивност, отказ от обновяване на енергийните мощности и утвърждаване на позициите на България в енергийната сфера. Стратегията даде практически старт на ускореното въвеждане на технологично остарели ВЕИ за сметка на тежки „задължения на обществото“, за изключително високи изкупни цени, нямащи аналог в ЕС и в глобален план, и за достигане и надхвърляне на т. нар., национални цели по Пакета на ЕС „Климат – Енергетика“ още през 2012 г., вместо 2020 г.

Позициите на БСК по темата в периода 2009–2015 г.
вижте  в раздел "Свързани публикации" в ляво от настоящата публикация!

Видно от горното не липсата на позиция, а политическите грешки и липсата на чуваемост са  основната причина за влошеното състояние в сектор „Енергетика“.

Очакваме от представителите на изпълнителната и законодателната власт вместо да прехвърлят отговорността към работодателските организации, да предприемат спешни мерки (включително предложените от работодателските организации) за разрешаване на тежките проблеми в енергетиката.

 

Дата: 31.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2714