Дата: 28.10.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2718


Камарата на електротехниката в България, член на БСК, съвместно с Германо-българската индустриално-търговска камара, организираха днес, 28 октомври, в хотел "Форум" София, представяне на Лайпцигския специализиран панаир.

Със съдействието на представителството на панаира в София, г-жа д-р Делиане Требер - ръководител на панаирен отдел, представи възможностите за български фирми да участват на международния специализиран панаир за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии, който ще се проведе от 20 до 22 юни 2006 година в Лайпциг.

Присъствалите на презентацията над 20 фирми, членове на Камарата по електротехника, получиха подробна информация за условията на участие и изискванията за предварителни контакти с техни потенциални партньори от Германия.

За повече информация:
Елза Димитрова - изпълнителен директор
Тел. 963 35 32