Дата: 26.01.2016

Източник: Представителство на ЕК в България

Прочетено: 1503

Европейската комисия разработи амбициозен план в подкрепа на инвестициите в ЕС чрез създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), полагайки едновременно с това системни усилия за справяне с нормативните пречки пред инвестициите.

В момента изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: значителен брой проекти вече бяха финансирани от групата на ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, а от септември започна да работи и ЕКЦИВ.

Създаването на ЕПИП ще бъде важна стъпка към по-плавното функциониране на инвестиционния пазар, предлагайки в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа само с едно кликване върху картата на ЕС. ЕПИП е общественодостъпен уебпортал, в който организатори на проекти от ЕС разполагат с възможност да представят проектите си на потенциални инвеститори от целия свят. Той ще служи като прозрачен ориентиран към бъдещето, механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти, засилващ вярата на инвеститорите в перспективите за икономиката на ЕС.

Очаква се ЕПИП да стартира своята работа през месец февруари 2016 г. Въпреки това през месец декември 2015 г. ЕК отправи покана към държавите членки за предоставяне на проектни предложения още преди стартирането на портала. За целта следва да бъде попълнена следната типова бланка, изготвена от ЕК. Попълнените, съгласно указанията на Комисията, бланки следва да бъдат изпратени на следния електронен адрес: eipp-project@ec.europa.eu. Всякакви въпроси относно инициативата може да бъдат адресирани до същия електронен адрес, като съответните служби ще направят всичко възможно да отговорят в рамките на три работни дни.