Дата: 23.04.2016

Източник: Investor.bg

Прочетено: 4787

Министерството на финансите готви нова сериозна реформа на втория пенсионен стълб. Бъдещите втори пенсии от частните пенсионни фондове ще са пожизнени, но ще се изплащат от общ пул, а не от индивидуалните партиди на осигурените, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), публикувани в петък късния следобед на страницата на ведомството. 

„През първия период средствата на осигурените лица и доходът от инвестирането им се натрупват в индивидуални партиди. След като приключи периодът на натрупване и осигуреното лице придобие право на пенсия, настъпва втората фаза – тази на изплащане на акумулираните средства. Съгласно общоприетите актюерски правила и принципи изплащането на пожизнена пенсия и на срочна пенсия с гарантиран размер се явява несъвместимо със запазването на индивидуалната партида на осигуреното лице, каквато е сегашната законова уредба. То може да се осъществява само на базата на създаване на обща сметка (пул / технически резерви), формирана от средствата на правоимащите лица, при което правото на собственост върху натрупаната в индивидуалната партида сума се заменя правото на получаване на съответния вид пенсия“, пише в мотивите финансовото министерство.

Общият пул ще спомогне за споделяне на риска от преживяване между осигурените лица, а в него ще се прехвърлят средствата им, акумулирани във фазата на натрупване, гласи мотивацията на финансовото министерство. 

Според ведомството по този начин се гарантира пожизненият характер на пенсията и размерът ѝ - независимо от времето на получаване и инвестиционните резултати. Той обаче не позволява пенсията да се плаща от индивидуалната партида и при смърт на пенсионера остатъкът от средствата няма да се изплаща на наследниците му.

Ако новото намерение стане факт и в частните пенсионни фондове ще се създава „общ пул”, в който ще се събират вноските на осигуряваните лица и след това ще се плащат пенсии. Така лица, които иначе биха вземали по-ниска пенсия заради по-ниски осигуровки, ще взимат по-висока пенсия, защото и хора с по-високи осигуровки ще попълват „общия пул”. 

При прехвърляне на средства от индивидуалната партида в техническите резерви обаче, законопроектът дава и възможност да се запази част от натрупаните средства по индивидуалната партида и по този начин да се осигури наследяването им (при условие че частта от средствата, предназначени за пенсия, позволява отпускането й в размер най-малко равен на размера на социалнат пенсия за старост с цел да се осигури получаването на един минимален законово регламентиран пожизнен доход). 

Проектът предвижда намаляване на срока, в който новоосигурено лице няма да може да сменя фонда си, от две на една година. 

Периодът, в който всеки ще може да се получава пенсия от втория стълб преди навършване на основната пенсионна възраст, се съкращава на 1 г., предвижда още законопроектът.

При трайно намалена работоспособност в размер на 90% и повече осигуреното лице ще може да получи еднократно или разсрочено цялата натрупана по партидата му сума вместо до 50%, както е в момента. 

Друг нов момент е свързан с въвеждането на правила за съхраняването от пенсионноосигурителните дружества на документацията, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Досегашната практика показва необходимост от регламентиране на срока за съхранение както на документацията на хартиен носител, така и на електронните данни в дружеството. С новата разпоредба  се предвижда документите, данните и информацията от значение за упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници да се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество най-малко 50 години, считано от прекратяване на съответното осигурително правоотношение.  

Пенсионните фондове ще могат да инвестират парите на хората в повече финансови инструменти. Дава се възможност за вложения в акции и облигации при първични публични предлагания на фондовите борси и за инвестиции в облигации на международни финансови институции.

Отпада възможността обаче фондовете да инвестират в инвестиционни имоти. Причината е, че трудно се прави справедлива оценка на въпросните недвижимости и оттам не може да се определи с точност стойността по партидите на осигурените.

Освен това се предвижда пенсионноосигурителните дружества да използват за изчисление на пожизнените пенсии единни таблици за смъртност, утвърдени от ресорния заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

По статията работи: Бойчо Попов
 
ВИЖТЕ ОЩЕ: