25.04.2016

По повод годишнината днес бяха връчени наградите на отличените в конкурса "ИН-5"

На 25 април 2016 г. се навършват 36 години от основаването на БСК. По този повод днес се проведе разширено открито заседание на Управителния съвет на камарата и бяха връчени наградите на отличените в конкурса „ИН-5“, за принос към развитието на икономиката.

С диплом бяха удостоени:

  • Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик – за постигнати резултати, свързани с укрепването на сдружението, за подкрепа на предприемачеството на местно ниво, както и за реализиране на благотворителни инициативи в подкрепа на местната общност в Област Пазарджик;
  • Радио Шумен – за пълноценно отразяване на икономическите проблеми на Североизточна България, при спазване на медийните стандарти за обективност и коректност на представяната информация, както и за активно партньорство с Българската стопанска камара на регионално ниво.

Директорът на радиото Тодор Димов получи реверен знак на БСК и грамота за персоналните му заслуги за разширяване на програмната политика на Радио Шумен с икономически и финансови рубрики.

  • „Телепол“ ЕООД – гр. Шумен, получи грамота за налагането на нови, по-високи стандарти при проектирането и изграждането на интегрирани системи за индивидуална и индустриална сигурност.

В категория „ИНдустрия“ Сребърен знак на БСК и почетна грамота получиха:

  • „ТОП Ман“ ЕООД, гр. Русе – за значителен ръст в износа на продукция, разширение на продуктовата гама с високо качествени облекла, създадени нови бизнес партньорства със световно известни производители и разкрити нови работни места;
  • „Средна гора“ АД, гр. Стара Загора – за пускане в експлоатация на нова технологична линия за лакиране с хоризонтално шприцоване, довела до намаляване на вредните частици в работната среда със 75% и икономия на лакови бои с 20%.

В категория „ИНовация“ Златен знак на БСК и почетна грамота получи „Транспортна електроника 91“, гр. Пловдив – за създаване на иновативен продукт, позволяващ развитието на екологични транспортни средства и повишаване на тяхната енергийна ефективност, включващ технически средства и технологии за конверсия на електромобили.

В категория „ИНициатива“ Златен знак на БСК и почетна грамота получи ТПК Михалково, с. Михалково, Община Девин – за внедрена нова технология за добив на СО2 от естествено газирана вода и пускане в експлоатация на нова производствена линия за бутилиране на вода в „Bag in Box“ опаковки.

В категория „ИНвестиция“ пластика „Икар“ и вписване в Почетната книга на БСК получи „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас – за внедряване в експлоатация на високоефективна технологична инсталация „Хидрокрекинг на гудрон“, позволила получаването на нефтопродукти с висока добавена стойност от ниско стойностни тежки нефтени фракции и подобряване на екологичната безопасност чрез регенерация на отпадащи амини.

В категория „ИНтелект“ пластика „Икар“ и вписване в Почетната книга на БСК получи „Давид холдинг“ АД, гр. Казанлък – за разработка, внедряване и поддръжка на иновативни софтуерни решения, позволяващи автоматизация на бизнес процеси, дигитално проектиране и производство на продукти с възможности за управление на техния жизнен цикъл, прилагани в над 120 български предприятия.

Голямата награда на БСК – пластика „Майка България“ бе връчена на Съюза на пивоварите в България за реализацията на проекти с принос към устойчивото развитие на пивоварния сектор  в стратегическите за него направления, за популяризирането на добрите практики и корпоративната социална отговорност в сектора, както и за издигането на репутацията на отговорния бизнес в страната и чужбина. Наградата се връчва и във връзка с 25-годишнината от основаването на Съюза на пивоварите в България, 60 години пивоварна наука в страната, както и 135 години от началото на българската пивоварна промишленост.

вж. ГАЛЕРИЯ

Дата: 25.04.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2957