Дата: 10.05.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1278

На 9 май 2016 г. Божидар Данев, изпълнителният председател на Българска стопанска камара, изнеса публична лекция пред студенти в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

По време на лекцията Божидар Данев представи пред студентите вижданията си за състоянието на икономиката и за основните проблеми, които възпрепятстват позитивното й развитие.

Бяха представени данни за макроикономическата ситуация в страната, оценките на международните институции за развитието на бизнес средата в България, човешките ресурси, обществената сигурност и законодателната дейност.

Срещата със студентите завърши с оживена дискусия по актуални въпроси. Част от засегнатите теми бяха свързани със създаването на електронно правителство, пенсионната реформа, липсата на устойчиви реформи в редица сектори на икономиката и обществения живот.

В знак на благодарност за публичната лекция и партньорството на БСК, проф. Близнашки връчи сертификат на Божидар Данев и отправи покана отново да бъде гост-лектор в УНСС.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СНИМКИ