Дата: 08.10.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2838

Днес, 8 октомври, в Министерството на финансите се проведе среща на министъра на финансите Пламен Орешарски с национално представителните работодателски ороганизации. БСК беше представена от своя зам.-председател Камен Колев.

Министър Орешарски запозна участниците в срещата с параметрите на предлаганите от министерството промени в данъчните закони, преди да бъдат внесени в Министерския съвет, а впоследствие и в Народното събрание. Беше отчетено, че не се предвиждат сериозни промени в сферата на данъчното облагане, запазват се ставките по ДДС и преките данъци. Увеличават се данъчните оценки с 50 процента при успоредно намаляване на ставката върху тях, така че тежестта за граждани и фирми да не нарасне в реално изражение. Освобождават се от облагане влогове в чуждестранни банки на територията на ЕС, а също и доходите от регулирани пазари в страни от ЕС.

Участвалите в срещата представители на бизнеса изразиха подкрепа за увеличението на данъчните оценки, които са един от генераторите на сива икономика в страната, както по линия на ДДС, данъци и такси, така и във връзка с укриването на обороти в строителството.

По отношение на осигурителната тежест бизнес организациите подкрепиха предвижданото разпределение на тежестта между работник, работодател и държава в съотношение 8-10-12. По време на срещата не беше обсъдена идеята за минималните осигурителни прагове, но беше изразено мнение, че би могло да се мисли за допълнително намаляване на осигурителната тежест.

Във връзка с световната финансова криза министър Орешарски  подчерта, че българските банки са стабилни и не се налагат форсмажорни мерки, тъй като може да се очакват единствено вторични ефекти за икономиката ни, вследствие забавянето на растежа в еврозоната.