20.09.2016

Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане устройствен правилник на Държавната агенция „Електронно управление“. Около 500 души се очаква да заработят в мегаведомството, което се очаква да стартира през ноември.

Вицепремиерът Румяна Бъчварова, която отговаря за електронното управление, е на път да създаде тихомълком ново министерство. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане устройствен правилник на Държавната агенция „Електронно управление“. Около 500 души се очаква да заработят в мегаведомството, което се очаква да стартира през ноември.

Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от премиера. Очаква се новата структура да бъде оглавена от бившия главен секретар на МС Росен Желязков, научи „Труд“. В правилника е записано, че „председателят създава на свое пряко подчинение политически кабинет“. Агенцията е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, предвижда се да има собствен инспекторат, звена за вътрешен одит и за защита на квалифицираната информация. Записано е, че в новата структура общата администрация ще бъде разпределена в 3 дирекции, а специализираната – в 6 дирекции и една главна дирекция.

По-интересно е, че въпросната агенция ще разполага с ресурс от 300 млн. лв. до 2020 г. Това става ясно от Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление до 2020 г. Като приоритетни са определени 29 проекта за близо 90 милиона лева. Основното финансиране е чрез оперативната програма „Добро управление“.

Най-много средства – близо 24 млн. лв., са предвидени за изграждането на „Държавен хибриден частен облак“ и защитен интернет възел за публични услуги на електронно управление. „Държавният хибриден частен облак е централизирана държавна информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на данни, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване и системен софтуер), разпределена в няколко локации в помещения, отговарящи на критериите за изграждане на защитени информационни центрове“ , пише в Закона за електронно управление.

Дата: 20.09.2016

Източник: в. Труд

Прочетено: 1279