Дата: 27.09.2016

Източник: parliament.bg

Прочетено: 1033

На 27 септември 2016 г., се проведе ІІ-то заседание на Съвета за обществени консултации (СОК) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) под председателството на Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара.

В заседанието взеха участие: г-н Любомир Иванов - директор на Националния център (НЦ) по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., г-жа Яна Дочева и г-жа Евгения Колданова, заместник-директори на НЦ, както и г-жа Даниела Симеонова - съветник в кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.

Председателят на КЕВКЕФ г-н Светлин Танчев се обърна към членовете на Съвета с призив за партньорство, което според него е ключовата дума за успешното реализиране на Парламентарното измерение – неделима и съществена част от Председателството на ЕС. Той допълни, че за да е осезаем ефектът от дейностите, свързани с подготовката е необходима национална, надпартийна и консенсусна визия.

Председателят на Съвета за обществени консултации г-н Камен Колев подчерта, че по-високата ангажираност и по-ефективната координация между всички членове на СОК и представляваните от тях организации ще допринесат значително за успешното провеждане на Председателството.

Решено бе следващото ІІІ-то заседание на СОК да се проведе на 22 ноември 2016 г. На него ще бъдат обсъдени идеите на всеки от членовете на Съвета за организирането на допълнителни мероприятия (информационни кампании, кръгли маси, семинари, публични лекции, дискусии и др.). По този начин в рамките на Парламентарното измерение Народното събрание би могло да даде трибуна за обсъждането на множеството актуални въпроси от Европейския дневен ред, които да достигнат до максимален брой български граждани.