Дата: 04.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 920

Българската асоциация на регионалните медии - член  на БСК се обяви срещу решение на ЦИК парите за предизборната кампания на инициативни комитети и партии без държавна субсидия да бъдат получавани само от медии с национален обхват. Според асоциацията, това нарушава правото на избирателите да бъдат информирани и поставя медиите извън София в неравностойно положение.

Досега право на тези пари имаха и регионалните медии след представяне на план и ценови тарифи. Според председателя на управителния съвет на асоциацията Иван Бунков решението на ЦИК поставя регионалните вестници в категорията „втора ръка“:

Смятаме, че нашите читатели са много повече от тези на централните печатни издания. Асоциацията на регионалните медии обединява големите вестници извън столицата. Всеки от тях има сайт, който се ползва от хиляди читатели у нас и в чужбина. Смея да твърдя, че регионални медии вече няма благодарение на сайтовете, защото чрез тях те стават централни.

Решенето на ЦИК е вероятно заради неправомерно изразходвани пари в минали предизборни кампании, смята Иван Бунков. Според него обачетова не трябва да се отразява на целия регионален печат.

Асоциацията ще обжалва решението на ЦИК пред Върховния административен съд.