Дата: 31.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2409

Димитър Дългъчев бе преизбран за председател на УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) от Общото събрание на организацията, проведено на 27 януари 2017 г.

Членовете на асоциацията приеха и амбициозен план за 2017 г. и Календар на събитията, структуриращ дейността по приоритети, основни задачи и предстоящи проекти, всеки от които с количествени измерители на изпълнението.

Удовлетворени от работата на организацията в широк спектър от пряко и косвено свързани с бранша въпроси, членовете на Асоциацията приеха подробния доклад за дейността на УС за изминалата година, а също и обобщението за дейността му в периода 2012-2016 г.

Асоциацията отчете постигнатите значителни резултати на европейско и национално ниво, в изпълнение на своите основни приоритети за обединяване на индустрията и отстояване на интересите и усилията на производителите и партньорите по цялата верига – от създаването на продукта до крайния клиент, а дори и след това. Част от отчетените резултати са свързани с представяне на мнения и предложения в процеса на прилагане и развитие на регулациите в бранша и в сектор ХВП, подкрепени с високо професионални анализи и секторно специфични оценки на въздействието. Беше отчетено и успешното участие в провежданите на европейско ниво публични консултации по политики и инструменти за прилагане, както и дейностите в укрепване на професионалната мрежа за предоставяне на съвети и подкрепа по научни, регулаторни и технически аспекти на индустрията.

Приветствие към участниците в Общото събрание от името на Българската стопанска камара поднесоха зам.-председателят на камарата Маргарита Попова и зам.-главният секретар Добри Митрев. Те подчертаха важното място, което заема бранш „Производство на безалкохолни напитки“ в българската хранително-вкусова промишленост (ХВП) и неговите успехи, както в развитието на продуктовите категории и асортиментното им многообразие, така и в провеждането на социално отговорни и екологосъобразни политики. АПБНБ получи висока оценка от БСК за усилията и компетентността си при отстояването на благоприятстваща развитието на сектора бизнес среда.

В качеството си на дългогодишен член на европейските организации в сектора EFBW (Европейска асоциация на бутилировачите на вода) и UNESDA (Съюз на европейските производители на безалкохолни напитки),  АПБНБ е част от професионалната мрежа на европейската индустрия и активно участва в процеса на развитие на европейското законодателство,  в дефинирането и прилагането на най-високите стандарти в работата на индустрията.  С решение на Общото събрание АПБНБ прие и поканата за членство в AIJN (Европейска асоциация на производителите на сокове и нектари), с което асоциацията достига максимално представителство на европейско ниво, а това разширява възможностите й за професионална подкрепа и съдействие на нейните членове.