Дата: 13.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1547

вж. СНИМКИ

Изразяваме нашата тревога от третирането на бизнеса като „наш“ и „ваш“, и търсим в лицето на работодателските организации и синдикатите партньори за реализиране на идеите ни в рамките на бъдещото Народно събрание“. Това каза Татяна Дончева по време на среща на представители на коалиция „АБВ – Движение 21“ с ръководството на БСК.

Г-жа Дончева представи основните акценти в политическата платформа на коалицията, сред които:

  • Конституционна и съдебна реформа;
  • Гарантиране качеството на законодателството чрез нов Закон за нормативните актове, активно прилагане на оценката на въздействието, както и разширяване на функциите на Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието, особено що се отнася до законопроекти, изготвени от отделни народни представители.
  • Редукция на броя на юридическите факултети с цел повишаване качеството на юридическото образование;
  • Борба с корупцията, вкл. чрез създаване на централизиран орган за обществени поръчки над 100 000 лв.,
  • Изграждане на електронно правителство в рамките на една година чрез прилагане на естонския модел.

Борбата с бедността минава през подкрепата за бизнеса и създаването на нови и качествени работни места“, каза още Татяна Дончева.

От своя страна, председателят на УС на БСК Сашо Дончев изтъкна необходимостта от драстично намаляване на държавната намеса в икономиката. Според него, за качественото подобряване на живота в България са необходими три неща: 1. Защита на индивидуалните права; 2. Защита на частната собственост; 3. Защита на конкуренцията. „Електронното правителство е критично важно за бъдещето на обществото“, категоричен бе Сашо Дончев.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев подкрепи идеята на коалиция „АБВ – Движение 21“ за подобряване качеството на законодателството, като подчерта необходимостта и от последваща оценка на въздействието на вече влезли в сила нормативни актове. Г-н Данев обърна внимание върху факта, че регистърът на обществените поръчки е непълен, не съдържа част от задължителната за деклариране информация, при това не позволява автоматично извличане на справки с цел анализ и по-добър контрол и прозрачност при разходването на публичните средства. Изпълнителният председател на БСК постави акцент и върху необходимостта от реална децентрализация на управлението и финансова самостоятелност на общините.