Дата: 02.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1147

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Официалното приветствие от името на БСК е предоставено на ръководството на КНСБ. Аз искам да споделя няколко думи от свое име.

Особено съм радостен, че КНСБ издига като свой приоритет - поставя го в своите цели, в своята политика, дигитализацията на обществото. В тази насока, свързана едновременно с икономически, социални и морални ценности, ние трябва да бъдем единни.

Ако говорим за икономическия и социален просперитет на България, три са основополагащите стълба на развитието - образование, образование и пак образование. Образованието е ключовият фактор за просперираща икономика, за успешна социална политика, за намаляване на битовата престъпност, за ограничаване на купуването на гласове, за справедливи избори, за демокрация.

Ще приведа няколко числа във връзка с дигитализацията на обществото. 43 на сто от заетите в американската икономика работят без трудови договори. „Споделената икономика“ завладява света и въвежда нови пазарни отношения и нов морал. Капитализацията на UBER беше преди 7 години 1,2 млрд. долара, в момента е 21 млрд. долара, а се очаква скоро да достигне 130 млрд. долара. Първите пет компании в света по капитализация са дигитално ориентирани. Новият „петрол“ на световната икономика е информацията.

За голямо съжаление, институциите в България закъсняват и изостават в подготовката на дигитализацията на обществото. Те не само не работят в тази посока, но дори отказват да се адаптират. И в програмата на новото правителство също няма сериозни текстове за дигитализация на обществото. Радвам се, че заедно - БСК и КНСБ, ще бъдем коректив на правителството в тази ключова за развитието ни сфера.

За съжаление, в конгресните материали на КНСБ отсъства темата за обречените икономически отрасли - тютюнопроизводство, отраслите, генериращи въглеродни емисии. Ние трябва от сега да мислим за тяхното влияние върху заетостта, за социалните последствия.

Какво очакваме от новото правителство?

  1. Да не забравя, че е дясно правителство, да го потвърждава с действията си и да не се поддава на популизма;
  2. Да децентрализира бюджета, защото финансовата свобода е и демокрация;
  3. Да не се намесва в управлението на икономиката с политически средства и да  намали административния натиск;
  4. Да не съдейства за запазването на монополните структури и да не създава нови такива;
  5. Да завърши реформите във всички сфери – правораздаване, образование, здравеопазване, осигурителна сфера, сигурност, администрация, вкл. е-правителството.