05.07.2017

За 25 години „Идеал Стандарт – Видима“ АД се превърна в най-големия работодател за Централна северна България и стратегическа организация на Идеал Стандарт Интернешънъл.

На 4 юли се проведе пресконференция по повод 25 години от създаването на първото смесено дружество в България между „Видима“ АД и „Американ Стандарт“. На събитието официални гости бяха Ивайло Иванов, заместник - министър на труда и социалната политика; Невена Петкова, Областен управител Област Габрово; Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда; Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара; Добри Митрев, заместник - главен секретар на БСК и Пепа Сомлева, секретар Стопанска камара - Габрово.

Компанията получи поздравителен адрес от Томислав Дончев, заместник министър-председател на РБългария, в което се казва: „Позволете ми да използвам повода и да поздравя Вас и всички служители на „Идеал Стандарт – Видима“ АД. Успешните заводи и структури на дружеството за годините в България са натрупали значителен опит, изградили са добра технологична база и разполагат с квалифицирани кадри. Вярвам, че дружеството ще продължи и занапред активно да се развива и да разгръща производствения си и творчески потенциал.

Пресконференцията бе открита от Ярослав Дончев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ АД, с думите: „тази година се навършват 25 години от създаването на първото смесено дружество в България между „Видима“ АД и „Американ Стандарт“. Амбицията тогава и на двете компании е да създадат успешна компания. Днес, след 25 години с гордост отбелязваме, че е постигнато много повече от първоначалните очаквания, заложени като условия в споразумението.“ В рамките на изложението си той цитира някои от условията:

1. „Осигуряване на заетост на работната ръка, допълнително материално стимулиране и социални придобивки за колектива“. През 1992 година в компанията са работили 900 човека, днес в „Идеал Стандарт – Видима“ АД работещите са близо 3200 души в различни структури – завод за санитарна керамика, две производствени площадки на завода за санитарна арматура, дистрибуционен център, търговска организация „Клъстър България“. С годините се създават и нови професии в Центъра за информационни технологии и център за финансово обслужване. Относно допълнително материално стимулиране и социални придобивки за колектива можем да се похвалим с богата и разнообразна социална програма за работниците и служителите, някои от по-големите са: парични подаръци за Коледа и Великден, ваучери за храна, подпомагане на млади семейства при сключване на брак, майчинство и раждане на дете, собствени зъболекарски кабинети, медицинска служба, профилактична програма, застраховка, допълнително пенсионно осигуряване, почивно дело и други.

2.„Социален ангажимент към Общината и гражданите на Севлиево“. Устойчивото развитие на компанията през годините прави възможен сериозния социален ангажимент към обществото, в което живеем и работим. За нас е гордост, че допринасяме за развитието на обществения живот в гр. Севлиево - създадохме галерия, детска арт школа, езиков център и вокална група, които се превръщат в оазиси на културата, изкуството и образованието. Това не е всичко – компанията всяка година прави дарения за здраевопазването, образованието, културата, спорта. Някои от по-значимите дарения, направени от „Идеал Стандарт – Видима” АД през годините са за МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”, гр. Севлиево, МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, гр. Габрово; община Севлиево, читалища, детски ясли и градини и много други.

3. „Достъп до световни пазари“. Днес компанията „Идеал Стандарт – Видима“ АД произвежда изделия, които отговарят на световните изисквания за качество, дизайн и функционалност и присъстват в над 60 държави. С гордост можем да кажем, че Търговската организация, базирана в Севлиево, управлява продажбите в 16 държави от Източна Европа.”

В заключение Ярослав Дончев подчерта, че „за тези 25 години „Идеал Стандарт – Видима“ АД се превърна в най-големия работодател за Централна Северна България, емблематична за България компания и стратегическа организация на Идеал Стандарт Интернешънъл.“

Ивайло Иванов, заместник – министър на труда и социалната политика в изказването си по време на пресконференцията заяви: „Изключително съм щастлив да бъда на това тържество на фирма, която може да наречем флагман на икономиката, социално отговорна, грижи се за своите служители и налага своите марки на световния пазар. Впечатлен съм от създадените за работниците условия на работа, за да се постигат резултати. А и заплатите за служителите в Севлиево са над средните в България. Желая на всички най-добро и успехи на фирмата.“

Невена Петкова, областен управител на Област Габрово, благодари за поканата и подчерта: „За всички нас е чест да работите в област Габрово и да сте фактор, който влияе върху икономическото и социалното й развитие. Малко са българските компании, които могат да се похвалят, че продуктите им присъстват в почти всеки български дом… Добрите ви взаимоотношения с бизнес-партньори превърнаха Севлиево в притегателен център за чуждестранни инвестиции. Доставчици на компанията прехвърлиха бизнеса си или част от него в България и откриха нови работни места, а развитието и постиженията на „Идеал стандарт – Видима” допринасят както за благополучието на хората в региона, така и за неговото икономическо развитие.“ Тя добави още: „Изключително ме впечатли вашето ново лого – два вплетени пръстена, представляващи свързаността ви с клиентите, служителите, партньорите, които вие наричате свързана интелигентност. Пожелавам ви интелигентно развитие, да продължавате да сте лидери и да давате пример за това как се постигат цели, за да бъдат удовлетворени и щастливи вашите клиенти." С пожеланието за успешно бъдещо развитие Невена Петкова връчи на Ярослав Дончев реплика на Ритон от Панагюрското златно съкровище – символ на царската власт и могъществото на династията.

„Успехите на предприятието са впечатляващи. Ако имахме повече такива, за 25 години щяхме да имаме друг стандарт и развита икономика. Желая успехи на ръководството, работниците и синдикалните организации. Винаги може да разчитате на Българска стопанска камара“, заяви Димитър Бранков, заместник – председател на БСК. По повод годишнината на компанията Димитър Бранков връчи на Ярослав Дончев почетна грамота и юбилеен знак на Българска стопанска камара.

Преди пресконференцията официалните гости имаха среща със Съвета на директорите на „Идеал Стандарт – Видима“ АД в състав: Ярослав Дончев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ АД; Валентин Ганев, директор на завода за производство на санитарна керамика; Емил Гатев, директор на завода за производство на санитарна арматура; Милена Богданова, директор Човешки ресурси Източна Европа; Лазар Лазаров, директор бизнес направление фитинги, DIY и клиентски брандове; Вера Йовева, директор Съплай чейн Източна Европа. Ръководството постави на дневен ред предизвикателствата пред компанията и подчерта необходимостта от тясно сътрудничество с държавната администрация и бизнес асоциациите за преодоляването им. След срещата официалните гости направиха обиколка на заводите и се запознаха отблизо с производствените процеси.

Кампанията за годишнината от създаването на смесеното дружество ще премине под надслов „25 години Идеал Стандарт в България“. Предстоят събития за гражданите в Севлиево, Габрово и В. Търново на 12, 14 и 16 юли. Компанията подготвя филм за развитието на компанията през тези 25 години, който ще бъде разпространен по собствените комуникационни канали. Ще бъде издадена книга – „Гордостта на Севлиево“, в която ще бъдат представени постиженията на децата в града, подкрепяни от компанията.

През ноември предстои да бъдат представени две големи инвестиции, част от инвестиционната програма на Идеал Стандарт в България.

Дата: 05.07.2017

Източник: „Идеал Стандарт – Видима“ АД

Прочетено: 1781