04.10.2017

След представянето на предложенията на Европейската комисия относно окончателната система на ДДС за трансгранична търговия в рамките на единния пазар на ЕС, генералният директор на BusinessEurope Маркусх Байрер направи следния коментар:

"Приветстваме предложенията на Комисията за модернизиране на сегашната фрагментирана и сложна система на ДДС на ЕС. Опростеният режим на ДДС може да допринесе за търговията в рамките на ЕС, растежа и да ограничи възможностите за данъчни измами и укриване на данъци.

Ние подкрепяме принципа на данъчното облагане в страната на местоназначение. Въпреки това нашите членове ще трябва да прегледат внимателно дали предложените методи за събиране напълно покриват всички предприятия, включително МСП, в ЕС. "

__________

Европейската комисия днес обяви планове за най-голямата реформа на европейските правила за ДДС за една четвърт век. Рестартирането ще подобри и модернизира системата за правителства и фирми. Като цяло, над 150 милиарда евро ДДС се губят всяка година, което означава, че държавите-членки пропускат приходи, които биха могли да се използват за училища, пътища и здравеопазване. От тях около 50 милиарда евро - или 100 евро на гражданин на ЕС всяка година - се очаква да се дължат на трансгранични измами с ДДС. Тези пари могат да бъдат използвани за финансиране на престъпни организации, включително тероризъм. Смята се, че тази сума ще бъде намалена с 80% благодарение на предложената реформа.

Предложената реформа на ДДС би направила системата по-солидна и по-лесна за използване от предприятията. Комисията иска система от ДДС, която помага на европейските компании да извлекат всички ползи от единния пазар и да се конкурират на световните пазари. Предприятията, извършващи трансгранична търговия, понастоящем страдат от 11% по-високи разходи за привеждане в съответствие в сравнение с тези, които търгуват само на вътрешния пазар. Опростяването и модернизирането на ДДС би трябвало да намали тези разходи с около 1 млрд. Евро.

Една окончателна система на ДДС, която работи за единния пазар, е дългогодишен ангажимент на Европейската комисия. Планът за действие за ДДС от 2016 г. подробно обяснява необходимостта да се постигне единна европейска зона за ДДС, която да е по-опростена и да е по-изгодна.

С днешния пакет Комисията предлага да се промени основно настоящата система на ДДС, като се облагат продажбите на стоки от една държава от ЕС на друга по същия начин, както стоките се продават в отделните държави-членки. Това ще създаде нова и окончателна система на ДДС за ЕС.

Ще се опитаме да постигнем съгласие по четири основни принципа или "крайъгълни камъни" на нова окончателна единна зона на ЕС за ДДС :

  • Справяне с измамите: ДДС ще бъде начислен върху трансграничната търговия между бизнеса. Понастоящем този вид търговия е освободен от ДДС, осигурявайки лесна празнота за безскрупулни компании да събират ДДС и след това да изчезнат, без да прехвърлят парите на правителството.
  • Еднопосочен магазин: За компаниите, които продават трансгранично, ще бъде по-лесно да се справят със задълженията си по ДДС благодарение на "едно гише". Търговците ще могат да правят декларации и плащания, като използват единствен онлайн портал на собствения си език и съгласно същите правила и административни шаблони, както в родната си страна. След това държавите-членки ще плащат директно на ДДС, както вече е вярно за всички продажби на електронни услуги.
  • По-голяма съгласуваност: преход към принципа на "местоназначението", при който окончателният размер на ДДС винаги се изплаща на държавата-членка на крайния потребител и се начислява по курса на тази държава-членка. Това е дългогодишен ангажимент на Европейската комисия, подкрепен от държавите-членки. Вече е в сила за продажби на електронни услуги.
  • По-малко бюрокрация: опростяване на правилата за фактуриране, което позволява на продавачите да изготвят фактури според правилата на собствената си страна, дори когато извършват трансгранична търговия. Компаниите вече няма да трябва да изготвят списък на трансграничните транзакции за своя данъчен орган (т. нар. "Извлечение за рекапитулация").

Днешното предложение въвежда също така понятието "сертифицирано данъчно задължено лице" - категория на доверен бизнес, която ще се възползва от много по-опростени и спестяващи време правила. Бяха предложени и четири "бързи поправки", които да влязат в сила до 2019 г. Тези краткосрочни мерки изрично бяха поискани от държавите-членки за подобряване на ежедневното функциониране на настоящата система на ДДС, докато окончателният режим не бъде напълно договорен и изпълнени.

Следващи стъпки

Това законодателно предложение ще бъде изпратено на държавите-членки в Съвета за съгласие и на Европейския парламент за консултация. Комисията ще последва тази инициатива през 2018 г. с подробно законодателно предложение за изменение на така наречената "директива за ДДС" на техническо равнище, така че окончателният режим на ДДС, предложен днес, да може да се изпълнява плавно.

Заден план

Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля в единния европейски пазар. Първата директива за ДДС датира от 1967 г. Първоначално тя беше въведена, за да се премахнат данъците върху оборота, които нарушават конкуренцията и възпрепятстват свободното движение на стоки и премахват фискалните проверки и формалности по вътрешните граници. ДДС е основен и нарастващ източник на приходи в ЕС, като се увеличава над 1 трилион евро през 2015 г., което съответства на 7% от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението е една от най-благоприятните за растежа форми на данъчно облагане.

Въпреки редица реформи, системата за ДДС не успя да се справи с предизвикателствата на днешната глобална, цифрова и мобилна икономика. Сегашната система на ДДС датира от 1993 г. и е предназначена да бъде преходна система. Тя е разпокъсана и прекалено сложна за нарастващия брой предприятия, които извършват трансгранични операции и оставя вратата отворена за измама: вътрешните и трансграничните сделки се третират по различен начин и стоките или услугите могат да бъдат закупени без ДДС в рамките на единния пазар.

Комисията постоянно настоява за реформата на системата на ДДС. За компаниите, които търгуват в ЕС, границите все още са факт от ежедневието, когато става дума за ДДС. Текущите правила за ДДС са една от последните области на правото на ЕС, които не съответстват на принципите, които са в основата на единния пазар.

За повече информация

Дата: 04.10.2017

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 5787