Дата: 16.11.2017

Източник: БСК

Прочетено: 704

На 16 ноември 2017 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара.

Членовете на УС утвърдиха становището на БСК по проектите на Държавен бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2018 г., както и основни позиции на БСК във връзка с последните предизвикателства пред социалния диалог, подновяването на дебата за осъвременяване на трудовото законодателство и заплащането на труда.

За членове на БСК бяха приети:

  • Съюз на автосервизите – София (САС), представлявано от Емил Радев Германов –Председател на УС, ЕИК 131567366. В Съюза членуват 43 фирми в областта на автосервизната дейност.
  • «Арфид» ООД – София, представлявано от Марин Петров Маринов, ЕИК 175336655. Дружеството оперира в областта на проектирането, производството и търговия със системи и компоненти за идентификация, продажба на електронни елементи и комуникационна техника
  • «Супернова медия» ЕООД – София, представлявано от Явор Николов Попов, ЕИК 131575498. Дружеството оперира в областта на поизводство на филми и телевизионни предавания.