Дата: 23.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5427

На 22 и 23 март 2018 г., в БСК се проведе XXVIII Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”.

По време на двудневната среща над 30 представители на регионалните структури на БСК бяха запознати с актуални теми и проблеми, които са на фокуса на вниманието на работодателските организации у нас и, в частност – на БСК. Сред основните дискусионни теми бяха наемането на работна ръка от трети държави, т.нар. клас „прослужено време“, възможностите за финансиране на проекти и програми от Фонд „Условия на труд“ и от оперативните програми, както и възможностите за интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации чрез мрежата Enterprise Europe Network.

Специално внимание беше обърнато на предстоящото влизане в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR). Актуална информация по темата представи Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни, чиято лекция премина при изключителен интерес.

С презентации и участие в дискусиите по време на срещата се включиха изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, зам.-председателите Димитър Бранков, Камен Колев, Маргарита Попова и Петър Денев, както и експерти, ангажирани със съответните дискусионни теми.

През втория ден на срещата в нея участваха и членовете на Управителния съвет на БСК, които също се включиха активно в дискусиите.

вж. СНИМКИ