Дата: 07.06.2018

Източник: ИСА - Дупница

Прочетено: 569

Индустриална стопанска асоциация –Дупница се сезира от множество подадени сигнали на граждани срещу "ЧЕЗ Разпределеие България" АД във връзка нерегламентираното спиране на електрозахранването в града в дневния часови пояс. ИСА - Дупница изпрати отворено писмо до Райко Паскалев - началника на ЧЕЗ "Разпределение България ЕАД", ОЦ  Дупница, кмета на Дупница и местни медии.

Вижте съдържанието на текста в писмото:

Във връзка с профилактиката на електропреносната мрежа и съоръжения, извършваща се на територията на Община Дупницa, изразяваме нашето възмущение  за времето, в което това се случва. Недоумяваме как в активната част на деня, в 21 век, е възможно да се спира електрозахранването за планови ремонти и обслужване. В офиса на ИСА-Дупница се получиха многобройни оплаквания от работодатели, които са били принудени да освобождават стотици работници заради липса на електрозахранване и да закъсняват с изпълнението на поръчки. Постъпиха и оплаквания от собственици на ресторанти и заведения за бързо хранене, които освен че не могат да работят , изхвърлят хранителни продукти, защото хладилниците не могат да запазят температурата в горещия ден. Това нямаше да се случи ако прекъсванията ставаха през нощта. За ваша информация на сайта на ЧЕЗ е записано, цитирам: „В периода на проверка на съоръженията се налага извършване на кратковременни прекъсвания на електрозахранването през нощта до 5 ч. сутринта, с цел изключване на съоръженията, подлежащи на проверка на следващия ден, от нормалната схема на захранване. Оперативните изключвания се провеждат нощем, за да засегнат най-малък брой активни потребители.”

Надяваме се, че ще изпълните това, което е записано, като ваша фирмена политика и ще започнете да извършвате профилактиката във време различно от това, в което я извършвате сега. Разбираме, че да се работи нощно време е неудобство, но и Вие трябва да разберете, че неудобството на няколко човека, които работят по вашите съоръжения е пренебрежимо в сравнение с това на десетки фирми със стотици работници и хиляди граждани на Дупница, които освен всичко друго, са и Ваши клиенти.”

За контакт:

Леонид Йосифов Хаздай

leonlift@mail.bg