05.07.2018

До

Членовете на Българска стопанска камара

 

Уважаеми колеги,

Пиша това обръщение преди всичко като член на Управителния съвет на Българската стопанска камара от почти 30 години. Този съюз на българския бизнес по естествен път се превърна във водещ фактор при определяне на икономическата и социална политика. Този съюз успя да съхрани своята надпартийност. Наложи принципите на коректност и етика в диалога и общественото поведение.

Заслугата е Ваша – нашите членове. Заслугата е и на Божидар Данев, който в продължение на 25 години изгради духа, ценностите и приоритетите на този уникален съюз на българския бизнес.

Както знаете, на 19 юни тази година, с решение на Управителния съвет на Българската стопанска камара, ми бе възложено да поема оперативното ръководство. Това е чест и голяма отговорност. Защото вярвам във всеки от принципите и позициите, които камарата защитава; защото в процеса на създаване на коректен български бизнес всеки от Вас има своя принос.

Пиша това писмо, за да Ви уверя, че ще работя за съхраняване на постигнатото от Вас. Да Ви уверя, че ще работя за модернизация на камарата, за утвърждаването й като водещ представител на българския бизнес в национален и международен план. Българската стопанска камара ще отстоява принципно позициите си, неподвластна на политически или корпоративни зависимости и влияния, в подкрепа на общия интерес на своите членове и на икономиката, като цяло.

Пиша Ви като колега и приятел. Защото за постигането на всичко това е необходима Вашата подкрепа.

Бих искал да Ви благодаря за досегашното партньорство и да Ви уверя, че вратата ми ще бъде отворена за Вас – моите колеги, приятели, съмишленици.

Пожелавам успех на всички!

Благодаря още веднъж за доверието.

 

С уважение,

/п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател

Дата: 05.07.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3052