Дата: 19.07.2018

Източник: в. Стандарт

Прочетено: 1830

Само 10 лева е разликата между възнагражденията в държавния и частния сектор

Изравняването на заплатите в обществения и частния сектор е ясен сигнал за бизнеса, че вече работи на светло и не крие данъци. Това е коментарът на заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов по повод изсветляването на икономиката. Показател, по който с малки изключения, през целия преход държахме последното място в ЕС. Само преди 7 години, делът на сивия сектор се отброяваше в рамките на 36%, но негласно се знаеше, че процентите са повече от 40. Днес Асоциацията на индустриалния капитал в България отчита 25 на сто сива икономика и дава оптимистична прогноза, че ако трендът се запази, след 5 г. България ще доближи средноевропейските равнища.

Кога се доближават доходите

Данните на статистиката, които се ползват от икономическото министерство показват, че за последните 7 г. има почти постоянна тенденция в сближаването на заплатите за държавните служители и работещите в частните фирми. Именно доближаването на стойностите е белег за изсветляването на икономиката, защото се вадят „черните пари", които се плащат по „втора каса".

Отчетлива е тенденцията, че при смяна на правителството и особено при действие на служебен кабинет има ясно разделяне на сумите за плащане при държавата и при частниците. За сведение, разликата в месечните доходи през 2014 г. е била 116 лева. Средно за първото тримесечие на тази година, изоставането на доходите в частните фирми спрямо тези, плащани от държавните структури, е едва 22 лева. За последния отчетен месец март доближаването е още по-плътно, средните възнаграждения в държавния сектор са 1115 лева, а в частния – 1005 година. Най-голямото нарастване на сивия сектор за последните 15 г. е имало точно в 2009-та, която е последната година на управлението на Тройната коалиция и идването на власт на първия кабинет на Бойко Борисов.
Показателно е също, че има чувствително увеличаване на заплатите и в дейностите, които доскоро бяха емблематични за „черна икономика", търговия с цигари, добив на подземни богатства и други, чиито незаконни дейности бяха инкриминирани с помощта на нови разпоредби, издадени от министерствата на икономиката и енергетиката.

Кога ще стигнем Европа

Според доклада на АИКБ има две важни прогнозни тенденции. Първата е, че след пет години сивата икономика в България ще спадне до 13%, колкото е средната величина в ЕС. И втората -ускорява се динамиката, с която стойността на индекса за изсветляване на икономиката расте в последните три години. Намалението през 2016 и 2017 г. е с 2,5-3 процентни пункта, докато предишни години намалението е с 1-1,5 процентни пункта, коментира проф. Стефан Петранов, ръководител на екипа, който изчислява индекс "Икономика на светло", поддържан от АИКБ. Само за миналата година индексът спада с 3,07 на сто и показва, че сивият сектор представлява 25,22% от българската икономика при дял от 28,29% през 2016 г и 36% през 2011 г.

Предишното изследване на сдружението бе през 2011 година и данните от него бяха отчайващи. Експертите на АИКБ отчетоха, че между 10 и 15 млрд. лева остават в неформалния спектър на икономиката. Сивата част бе около 35-36 %, което тогава постави страната ни на „челната позиция" сред останалите държави в ЕС. С приблизително същите проценти освен нас бяха три държави – Румъния, Гърция и Италия, а страните със сравнително нисък процент на сивата икономика бяха Австрия, Германия и скандинавието.

Анализът на покойния вече Божидар Данев

показваше, че ръстът на сивата икономика е пропоционален на намаляването на дела на данъчните приходи в БВП и според него там има още много резерви. Тогава той посочи като голям проблем и масово явление криенето на данък печалба, като отбеляза, че голяма част от топ 50 компании по приходи почти нямат печалби, а част от тези фирми правят инвестиции.

За намаляване на обема на сивата икономика той предложи законодателни мерки за опростяване на данъчната система и по-специално на начините за изчисляване и определяне на облагаемия доход, ускорено прилагане на новата европейска директива за въвеждане на нов стандарт за възстановяване на ДДС, както и осигуряване на възможност за извършване на разплащания чрез ПОС-терминали от всички първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства.
Според него сивата икономика е глътнала в номинално изражение над 22,6 млрд. лева за периода 2008-2016 г., което ако се екстраполира по сегашните параметри, може да се каже, че за 10 г. сивата икономика е лишила бюджета с повече от 25 млрд. лева. Това по днешните макроикономически резултатите означава 1/4 от БВП за година.
Премиерът Бойко Борисов обяви във вторник, че кабинетът полага огромни усилия и боят по контрабандата не само няма да спре, но ще продължи с ускорени темпове. Борисов коментира, че икономиката е изсветляла с 10% заради ГЕРБ, а управляващите

смятат да намалят плащането в брой

от 10 000 лв до 7000 лв. Борисов каза още, че контрабандата на цигари трябва да падне под 6%.

Той даде даде пример с намалелите приходи на митниците със 120 млн. лв по време на управлението на служебното правителство, излъчено от президента Радев. Индексът за изсветляване на икономика показва спад, когато на власт бяха БСП, каза още Борисов. В този контекст премиерът обясни, че ако социалистите се върнат на власт, контрабандата и сивата икономика ще се увеличат отново.

Прознозите

Ако се запази тенденцията от периода 2010-2017 г. след една петилетка делът на сивия сектор в България ще достигне 13%. През 2022 г. композитният индекс "Икономика на светло" ще стигне до 87 пункта, което значи, че приблизително около 13% от БВП ще остават в сивата икономика", прогнозира Васил Велев. В момента приблизително толкова е делът на сивия сектор в ЕС – между 13 и 15%.

Експертите са на мнение, че придвижването на България към еврозоната ще доведе до изсветляване на икономиката.

Лоши практики

Резервите са в съществуващите лоши практики в секторите туризъм, строителство, селско стопанство, търговия, услуги, където са отчетени значими стойности на сивия сектор за разлика от машиностроенето, енергетиката, електроника, електротехника и металургия", отчете Велев. Той посочи, че неизрядни компании се възползват от некоректни търговски практики и нелоялно се конкурират с добросъвестните производители с неплащане на ДДС и възнаграждения в „плик" за работниците, заради което не плащат оисигуровки и данъци върху доходите на заетите лица.

Според него колкото е по-голямо предприятието, толкова е по-малка вероятността за сиви практики. Същото важи и за доходите – колкото един сектор е по-рентабилен и е с високи възнаграждения, по-рядко се срещат сиви практики. Велев обаче предупреди, че административно определяните минимална работна заплата и минимални осигурителни прагове позволяват на нискоквалифицираните работници да минават в сивия сектор и това също намалява тренда.

Копирано от standartnews.com