08.08.2018

Радосвет Радев е на посещение в града

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Радосвет Радев посети днес, 8 август 2018 г., гр. Стара Загора, където проведе последователно срещи с ръководството на местната Стопанска камара, областния управител на Стара Загора Гергана Маркова и секретаря на Общината Делян Иванов, както и с изпълнителния директор на фирма „КЕН“ Йонка Ранчева.

Над 150 фирми обслужва Службата по трудова медицина към Стопанска камара – Стара Загора. Камарата предоставя на фирмите от региона правни и счетоводни услуги, както и обучения по GDPR, през които до момента са преминали над 400 души от Казанлък, Разград, Нова Загора, Кърджали, Хасково, Панагюрище и други градове. Тези и други данни за дейността на организацията представиха пред Радосвет Радев председателят на УС на Стопанска камара - Стара Загора Спас Спасов и изпълнителният директор на камарата Иван Ленков. Обект на разговора бяха и ключовите проблеми на бизнеса в региона. Беше подчертано, че Стара Загора е един от индустриалните центрове на страната, но гладът за работна ръка е голям, а наличните кадри нямат нужната подготовка.

Въпросът за недостига на човешки ресурси беше сред основните акценти и по време на срещата на Радосвет Радев с областния управител на Стара Загора Гергана Маркова и секретаря на общината Делян Иванов. Гергана Маркова сподели, че безработицата в региона е 4,5% и е една от най-ниските у нас, а работните заплати са над средните за страната. Водещите сектори в областта са металообработката, търговията, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и, не на последно място – енергетиката. Според г-жа Микова, икономическият подем в региона ще реши част от социалните проблеми. Тя съобщи, че до края на 2019 г. в Стара Загора ще бъде открита нова индустриална зона, разположена на 110 декара площ, която също се очаква да привлече инвеститори и да увеличи броя на работните места. За осигуряването на кадри се планира да се ползва примерът на Казанлък в сферата на дуалното обучение, което се осъществява в активно партньорство с работодателите.

От своя страна, Радосвет Радев сподели, че Стара Загора много прилича на модерна България – такава, каквато трябва да бъде. „Това е един от най-добре представените в икономически план региони. Тук на едно място има индустрия, университет, млада администрация с нови идеи и диалогичност. Чудесното географско разположение на областта в центъра на България е подходящо за развитие на икономиката. Все още има неразвит потенциал в областта на културния и балнеоложкия туризъм. Безработицата е ниска, защото има много притегателни центрове като Казанлък, Раднево и Гълъбово. На фона на всичко това, не е случаен фактът, че през миналата година Стара Загора беше обявена за „Най-добър град за живеене“ в класацията на Дарик радио“, каза Радосвет Радев. Той допълни, че дефицитът на кадри води до отказ от инвестиции, затова и бизнесът, и администрацията, и ангажираните в сферата на образованието трябва да обединят усилията си за осигуряване на необходимите човешки ресурси, с търсените от работодателите знания, умения и компетенции.

Температурата на бизнеса, синдикатите и администрацията в Стара Загора е премерена и наистина се работи в синхрон. Администрацията е много отворена и всеки работодател би почукал на отворена врата. Тук е един от малкото градове, в които дори администрацията изпреварва бизнеса, който трябва да е повече проактивен, да предлага решения и да търси активна комуникация с местната власт“, каза още Радосвет Радев.

Визитата на Радосвет Радев в Стара Загора приключи с посещение във фирма „КЕН“. Там той разговаря с изпълнителния директор на компанията Йонка Ранчева, която му представи основните икономически параметри на фирмата и сподели идеи за нейното развитие. „КЕН“ е сред водещите производители на колбаси у нас, а голяма част от продукцията й е за износ в Испания, Кипър, Англия, Германия и др. Фирмата е носител на наградата на БСК „ИН-5“. И тук ключов проблем е липсата на кадри, което до голяма степен влияе и върху инвестиционната активност на компанията. „Липсват производствени работници, при това проблемът непрекъснато се задълбочава. При средна заплата над 1200 лв. има вакантни места за хора в производството“, сподели г-жа Ранчева и добави, че фирмата основно сама си обучава кадрите.

Предстои след обяд Радосвет Радев да посети Пловдив, където ще се срещне с ръководството на местната Стопанска камара и ще посети фирма Макском ЕООД. За резултатите от срещите ще бъде разпространена допълнителна информация.

Вж. СНИМКИ ОТ СРЕЩИТЕ В СТАРА ЗАГОРА

Дата: 08.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 11222