14.08.2018

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев разговаря днес, 14 август 2018 г., с министъра на икономиката Емил Караниколов, по негова покана. Беше обсъдена работата на търговските представители на България зад граница, ефектите върху българските износители от действието на някои споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни, както и други въпроси от взаимен интерес.

БСК, като индустриален съюз, подкрепя иновативните български фирми най-вече при износ на стоки и услуги с по-висока добавена стойност и привличането на устойчиви инвестиции в качествени работни места. Затова в нашата работа с Министерство на икономиката (МИ) и със Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ), в частност, винаги сме ценили експертиза в посока търсене на ниши и създаване на нови пазарни възможности за българските стоки и услуги“, подчерта в хода на разговора Радосвет Радев. Той настоя за по-широко прилагане на публично-частни модели и изпращането зад граница на служители със строго специфични задачи, което може да ускори благоприятното позициониране на България на определени нишови пазари. Според изпълнителния председател на БСК, необходимо е селекцията и атестацията на служителите на СТИВ да се осъществява съвместно с бизнеса, да се дефинират конкретни задачи за всеки външен пазар, а бюджетите на представителствата да се формират на програмна основа.

Браншови съюзи, членуващи в БСК, често заявяват загриженост по отношение на някои Споразумения за свободна търговия, стана ясно още по време на срещата. Като пример бяха посочени производителите на растителни масла, на захар и на пчелни изделия, които страдат от експортните мита на Украйна върху слънчогледа, ниските вътрешни цени на захарта и пчелния мед на украинския пазар. Въпреки усилията на браншовите ръководители на национално и европейско ниво, техните искания за редакции в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна са отхвърлени, вкл. защото вече е късно за промени. „В повечето случаи е късно да се договарят условия, които са благоприятни за българските производители. Ето защо, бихме желали МИ да изпраща изпреварваща информация до потенциално засегнати браншови и секторни сдружения, така че своевременно да бъдат отчетени евентуални бъдещи проблеми за техния бизнес“, настоя Радосвет Радев.

Друг проблем, който изпълнителният председател на БСК представи на вниманието на икономическия министър, е свързан със зачестяващите кражби на батерии за електрически превозни средства (електрически велосипеди, мотопеди и др.), които не попадат в обхвата на застрахователните полици, тъй като се водят консуматив. „Това се явява пречка към по-широкото навлизане на електромобилността у нас“, убеден е Радосвет Радев. Той предложи МИ да проучи практиките в други държави и да вземе съгласувани с бизнеса мерки за преодоляване на проблема.

От името на Българската асансьорна асоциация и Сдружението на производителите и вносителите инсталиращи асансьори в България Радосвет Радев предложи на министър Караиванов да бъде създаден електронен регистър на поднадзорните съоръжения, както и на лицата за поддръжка и тези съоръжения, тъй като липсват ред и правила за създаване на нормална конкурентна среда, а нивото на сивата икономика в сектора е около 80%.

Сред дискутираните по време на срещата теми бе и организирането на бизнес мисии, съпровождащи държавни ръководители. Радосвет Радев информира, че по предложение на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), на която той е ротационен председател през 2018 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е организатор на всички бизнес делегации, съпровождащи членове на Министерския съвет при официални посещения в чужбина. Бизнес организациите съдействат с разпространение на покани и подготовка на членовете си, но цялостната организация и отговорност за логистиката на посещенията е на ИАНМСП. По този начин се постига равнопоставеност между отделните работодателски организации, от една страна, а от друга – разширява се броят на комуникационните канали за достигане на информация за мисиите до максимално голям кръг потенциални участници, т.е. налице е повече прозрачност и оптимални резултати за фирмите. В тази връзка, Радосвет Радев предложи този подход да се разпростре и върху делегациите на Президента и на Народното събрание.

В края на разговора бе решено министър Караниколов да свика в първата десетдневка на м. септември Националния икономически съвет, на чието внимание да бъдат поставени обсъдените днес проблеми и да се потърсят съответните решения.

Вж. СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА

Дата: 14.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2234