12.09.2018

Единно представителство на бранша в диалога с институциите е ключова цел на новата организация

Конфедерация на автобусните превозвачи учредиха седем браншови сдружения в областта на автотранспорта[1], обединяващи около 200 средни и големи фирми в сектора и генериращи над половината от произвеждания брутен продукт в бранша. За председател на новата конфедерация беше избрана Магдалена Милтенова – председател на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта, а нейни заместници ще бъдат Максим Петков – председател на Националния съюз на превозвачите-Варна, и Кузман Вълев – председател на Корпорация на автомобилните превозвачи. Новата браншова структура ще се управлява на ротационен принцип, а основният орган за управление ще бъде Общото събрание, където право на глас ще имат всички членове на организацията.

На пресконференция днес, 12 септември 2018 г., новоизбраното ръководство на Конфедерацията представи основните цели, задачи и приоритети на организацията. Беше подчертано, че ключова цел е единно представителство на бранша в диалога с държавните институции. „Не е възможно да имаме съгласие по всички въпроси, но по ключовите за бранша теми имаме единодушие и това е предпоставка за добър диалог с управляващите и постигане на добри резултати – и за сектора, и за обществото“, категорична беше Магдалена Милтенова. Думите й бяха допълнени от Ивайло Константинов (председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи), който обясни, че противоречията по конкретни казуси ще бъдат дискутирани в рамките на Общото събрание на Конфедерацията, след което с гласуване ще се решава коя единна теза ще отстоява организацията пред компетентните институции и пред обществото.

До един месец Конфедерацията ще представи публично цялостна концепция за развитие на автобусните превози, с конкретни текстове за нормативни промени. Основните предложения ще са насочени към изсветляването на бизнеса и ограничаването на нелоялната конкуренция, гарантирането на пътната безопасност и прилагането на най-добрите европейски практики и норми. „Посоката ни е една – пълно хармонизиране на нашето законодателство в областта на автотранспорта с европейското“, категоричен беше Максим Петков и пое ангажимент за пълна откритост и публичност в дейността на конфедерацията.

Не сме съгласни с въвеждането на т.нар. продуктова такса за рециклиране на излезли от употреба автобуси“, каза в отговор на журналистически въпрос Магдалена Милтенова. Тя поясни, че в тази връзка Конфедерацията ще настоява да бъде премахната от българското законодателство възможността за регистриране на автобуси на името на физически лица. „Не сме съгласни и с разграничението между нови и стари автобуси. Подобряването на екологичните условия се постига с други мерки. Това е такса за рециклиране - дали един автобус ще бъде закупен нов или стар, в момента на рециклирането му той е еднакво негоден. В Европа няма изискване за това колко стар да бъде един автобус – има изискване той да е технически годен. Ние не стимулираме превозвачите да обновяват автобусния парк, а работим в обратна посока. Продуктовата такса е една допълнителна тежест – това са средства, които вместо за обновяване на парка, трябва да се инвестират в някаква дейност с неясен резултат и неясно управление на средствата. Освен това, не е ясна и методиката, по която са определени размерите на тези такси“, каза още М. Милтенова. Тя не изключи възможността Конфедерацията да атакува наредбата за продуктовите такси в съда, ако бележките на бизнеса не бъдат отчетени.

Всички фирми, които извършват обществен превоз на пътници, да бъдат регистрирани по ДДС, е друго предложение на новата Конфедерация в посока изсветляване на бизнеса в сектора.

Огромни са ни проблемите с общините. Няма как да се възлагат договори за обществен превоз, ако общините принуждават да се работи на цени под себестойност, не си плащат навреме услугата, а договорите са за не повече от 2 години. Ще настояваме за 10-годишни договори, каквото е европейското изискване“, споделиха още участниците в пресконференцията. Според тях, възлагането на обществени превози трябва да става по Закона за концесиите, а не по Закона за обществените поръчки. Неизгодните условия по обществените поръчки отблъскват фирмите от участие в общинските конкурси, в резултат на което в 128 общини има населени места без никакъв обществен транспорт. „Цели села са откъснати от общинските центрове и хората не могат да отидат дори на лекар. Това е остър социален проблем, за преодоляването на който сме готови за диалог“, каза Максим Петков.

Участниците в пресконференцията коментираха и подложените на обществено обсъждане до 14 септември предложения за нормативни промени в сферата на ученическите пътувания. „Считаме за недопустимо предложеното изискване ученическите пътувания да се осъществяват само в почивни и празнични дни, защото това са дните с най-натоварен трафик. Реално ще застрашим сериозно живота и здравето на децата“, категорична беше Магдалена Милтенова. Тя информира, че Конфедерацията ще настоява т.нар. ученически автобуси, предоставени от МОН на училища и детски градини, да бъдат регламентирани, тъй като в момента не попадат в обхвата на изискванията, които трябва да покриват пътническите превози. Освен това, ученическите автобуси се явяват нелоялна конкуренция на лицензираните участници на пазара.

По отношение на нашумелия през лятото на тази година проблем, провокиран от проекта на Закон за автомобилната камара, участниците в пресконференцията изразиха мнение, че тази тема практически е затворена с учредяването на новата Конфедерация. "Резултатът, който този законопроект целеше, ние го постигнахме – обединихме бранша", каза в заключение Магдалена Милтенова. 

вж. ВИДЕО

_______

[1] Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта; Национално сдружение на автобусните превозвачи; Корпорация на автомобилните превозвачи; Национален съюз на превозвачите; Национален съюз на превозвачите – Варна; Национално сдружение на автобусните превозвачи в България; Българска федерация „Пътнически транспорт“

Дата: 12.09.2018

Източник: БСК

Прочетено: 7985