Дата: 05.10.2018

Източник: МТСП

Прочетено: 3961

Спогодбата за трудова миграция между България и Молдова е обнародвана в днешния брой на Държавен вестник. Документът ще се прилага за граждани на двете страни, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на тази спогодба е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила.

Със Спогодбата се регламентира наемането без отделно разрешение за работа на молдовски работници в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно. Наетите работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

Спогодбата е в сила от 11 септември 2018 г.