16.11.2018

Икономическият и социален съвет (ИСС) взе решение да предложи на Министерския съвет да утвърди Радосвет Радев - член на Икономическия и социален съвет от групата на работодателите, за член на Европейския икономическия и социален комитет (ЕИСК). Радосвет Радев – изпълнителен председател на БСК, влезе в състава на ИСС на мястото на Божидар Данев, който почина по-рано тази година. По Закона за Икономическия и социален съвет на Република България предложения за българските членове на Европейския икономическия социален комитет се правят от ИСС пред Министерския съвет, а Министерският съвет утвърждава предложената кандидатура.

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет единодушно прие решението и подкрепи кандидатурата на Радосвет Радев за член на ЕИСК. Преди гласуването на това решение пленарната сесия отдаде почит към паметта на един от основалите и най-авторитетни членове за цялата 15 годишна история на ИСС Божидар Данев.

Пленарната сесия продължи работата си и прие две резолюции, свързани с бъдещето ЕС.

Дата: 16.11.2018

Източник: ИСС

Прочетено: 4752