Дата: 29.11.2018

Източник: Нова ТВ

Прочетено: 2246

Премиерът Бойко Борисов обсъди актуални въпроси от сектор енергетика с представители на работодателските и синдикални организации на среща в Министерския съвет.

В разговорите участваха заместник министър-председателят Томислав Дончев, енергийният министър Теменужка Петкова, председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев, зам.-председателят на БСК Камен Колев, председателите на КРИБ и на АИКБ Кирил Домусчиев и Васил Велев както и представители на БТПП и БФИЕК, председателите на КНСБ и КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов.

Председателите на синдикалните организации поставиха въпроса за запазване капацитета на енергийния комплекс "Марица изток" и изтъкнаха причините за предприетите от тях протестни действия. Министър Петкова запозна участниците в срещата с предприетите от страна на правителството в тази връзка мерки. Тя подчерта, че мините и топлоелектрическите централи от маришкия басейн са от стратегическо значение за функционирането на енергийната система на България и региона.

Обсъдена бе и позицията на страната ни за предстоящата конференция в Катовице, Полша, свързана с климатичните промени. Приетата от Министерския съвет позиция на Република България не подкрепя по-амбициозни цели, свързани с въглеродните емисии.

Според представителите на работодателските организации следва да се продължи предприемането на мерки за завършване процеса по либерализация на българския енергиен отрасъл. Участниците в срещата се обединиха около това, че продажбата на електроенергия по пазарни цени ще гарантира стабилност в отрасъла в дългосрочен план.

Предстои провеждане на следваща среща по въпросите от енергийния сектор.