Дата: 30.11.2018

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 9154

На 3 декември 2018 г. ще започнат глобални преговори за климата в Катовице, Полша (Конференция на страните 24). COP24 се смята за най-важната конференция по въпросите на климата, тъй като преди три години бе постигнато съгласие по Споразумението от Париж.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Байрер заяви:

"Време е за глобални действия сега. Науката показва, че промяната на климата се случва и ние сме свидетели на 18 от последните 20 години, които са най-топлите години в историята. Катовице ще бъде от решаващо значение за предприемането на по-нататъшни стъпки в борбата срещу изменението на климата, а компаниите в цяла Европа са активни в намаляването на емисиите и осигуряването на иновативни решения. COP24 трябва да дава резултати на няколко фронта. Очакванията са високи. Без силна политическа воля от всички страни, тя няма да постигне тези очаквания. Призоваваме всички големи икономики, по-специално САЩ, Китай, Индия и Япония, да се присъединят към ЕС по този амбициозен дневен ред."

Очакванията на BusinessEurope от COP24 са на разположение тук.