22.12.2018

Председателят на БСК пред сп. Бизнес клуб

Председателят на БСК пред сп. Бизнес клуб

____________

Вашето мнение за бизнес средата?

Бизнес средата в България е такава, каквато се случи преди 20-ина години, когато България беше призната за действаща пазарна икономика. В интерес на истината, тя не е радикално нито подобрена, нито влошена, но съвсем отчетливо се вижда, бе бизнес средата е дело на предприемачите, а не на нормативни усилия на държавата. И от тази гледна точка, съвсем спокойно мога да кажа, че самослучването на българския бизнес, усилията на българския предприемач той сам да си разчисти трудностите по пътя, го правят герой. В последните десет години, които са характерни с излизането на света от финансовата криза от 2009 г., всички държави направиха повече или по-малко усилия да стимулират икономическия растеж. Куриозното в България е, че въпреки държавата, икономическият растеж се случи. Тези десет години бележат плавно, устойчиво нарастване на данъчно-осигурителната тежест, устойчиво намаляване на работната сила, устойчиво намаляване на преките чуждестранни инвестиции. И самият факт, че БВП на страната расте, въпреки това, се дължи на усилията на българския предприемач. Почтено е да се подчертае, че през тези десет години нарасна и производителността на труда, т.е. от тази гледна точка, не само предприемачите, но и работниците в България започнаха да работят повече. Тази производителност, обаче, се дължи и на относително несистемното, фрагментирано технологично обновление - то се случва само на места, където вече тотално е изчезнал квалифицираният човешки ресурс и е заменен от роботи (например, дейностите в областта на заваряването).

Вие вече очертахте основните проблеми пред бизнеса, но все пак кои са те?

Данъчно-осигурителната тежест, административният натиск, корупцията, липсата на трансперантност, поради абсолютно устойчивия отказ на държавата да направи електронното си правителство, са все предпоставки за нездравословна бизнес среда. Друг проблем е честата промяна в нормативната уредба - започваш един инвестиционен процес, който по бизнес плана ти трябва да се амортизира за 40 години, а на практика за 4 години има промени в нормативната уредба сякаш за 40. Трябва да добавим и изключително непривлекателните условия за живеене, защото заедно с работата, човек трябва и да се възстановява, да зареди своя потенциал като трудещ се - това се случва в една ужасна екологична среда, в една ужасна урбанистична среда. Пътуването от единия до другия край на София, например, често е почти колкото да отидеш до морето. Всички тези неща в момента, за съжаление, започват да правят България непривлекателно място за инвестиране.

Вашето предложение какво и как трябва да се промени?

Много са нещата, които трябва да се променят. Смятам, че имаме относително консервативно законодателство по отношение наемането и освобождаването на работници. Т.е. ние нямаме така важната за съвременната икономика мобилна работна ръка. Работната ръка е ниско адаптивна в новите динамични условия - тя продължава да не се образова, трудно сменя местоживеенето си. Успоредно с това, ние дори не знаем какви професии ще има на пазара след една, две или пет години, а още по-малко да подготвим хора за тях. Всичко това, ако не друго, поне спъва мечтите и плановете на предприемачите. Аз мечтая за правителство, което ще каже: "Обещаваме, че пет години няма да променим нито един икономически закон". Да не забравяме постоянните издевателства спрямо дребния и среден бизнес - то не са касови апарати, то не са нови регистрации, то не са електронни проследявания на зареждането на храни... На много места в света държавата прави всичко възможно да толерира бизнеса, а у нас прави всичко възможно да го инквизира. И той няма да издържи дълго.

Какво ще предприеме БСК в подкрепа на бизнеса в България?

Нещо сензационно няма да кажа, защото от 1980 г. Българската стопанска камара подкрепя бизнеса такъв, какъвто го е имало в тази държава - по-голям или по-малък, възникващ, високотехнологичен или продукт на старата икономика.

Като работодателска организация, ние сме непрекъснато канени да коментираме и да препоръчваме по-добри регламенти, но резултатът от работата ни, за съжаление, често е равен на нула, защото много от разумните предложения въобще не стигат до реални норми. Така че работодателските организации, колкото и да са мотивирани да направят нещо по-добро за своите членове, те се сблъскват с откровената глухота на законодателя.

Нашите членове, слава Богу, разбират какво може да направи Камарата за тях. БСК е автентична работодателска организация, ние не сме лобистки клуб, ние не искаме непозволени от закона неща, а искаме прости, ясни, разбираеми правила, в резултат на които повече млади хора да кажат "Аз искам да бъда предприемач в България, а не мияч на чинии в Германия!".

Какво пожелавате на предприемчивите българи за следващата година?

Да станат по-богати!

Дата: 22.12.2018

Източник: Бизнес клуб

Прочетено: 11072