25.01.2019

Първата вълна от съкращения в държавната администрация (1600 служители) на практика е само "козметична". Тя би помогнала за решаването на някои проблеми на пазара на труда у нас, но не изцяло. Все пак на него има 10 хил. незаети работни места. Това каза Томчо Томов, Българска стопанска камара (БСК), в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

Томов отбеляза някои от основните проблеми в работата на държавната администрация – вършенето на една дейност от няколко структури, неправилното съотношение между ръководни и изпълнителни кадри, както и нееднаквото разпределение на служителите в различните звена. 

Проблемът не е само в съкращенията на държавната администрация. Тя трябва да работи ефективно, да се оптимизира, да заслужи инвестициите в нея“.

Процесите могат да се оптимизират на базата на електронизацията, смята гостът.

Липсва единна система за управление на процесите в държавната администрация, няма интеграция между различните институции, между държавната и местната власт. Обменът на документи все още е предимно хартиен... Няма изцяло завършени услуги, които да облекчават бизнеса, още повече, че някои от тях дори го затрудняват“.

ВЖ. ВИДЕО

Дата: 25.01.2019

Източник: Bloomberg

Прочетено: 5855