Дата: 28.01.2019

Източник: БАУХ

Прочетено: 1546

От 14 януари 2019 година, стартира кампания по кандидатстване за членове на органи на Българска асоциация за управление на хора. Всеки редовен член на организацията има право да кандидатства. Номинационните форми за избор на член на Управителния съвет, за член на Контролен съвет, за председател на Контролен съвет, и за член на Етичната комисия трябва да се подадат до 15 февруари 2019 г. ТУК може да намерите правилата по отношение на процедурата.