26.02.2019

Главна дирекция TAXUD на Европейската комисия стартира комуникационна кампания, която подтиква предприятията да се подготвят за сценария „без сделка“ при Brexit.

Целта на кампанията е да призове компаниите, особено МСП, да проверят дали са готови да продължат да търгуват с Обединеното кралство и да ги пренасочи към техните компетентни национални органи, за да предприемат необходимите стъпки за подготовка.

Кампанията не е специфична за отделни сектора, а оказва влияние върху всички фирми, търгуващи с Великобритания. 

Кампанията обхваща няколко дейности (на 24 езика, вкл. български):

Дата: 26.02.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5239