Дата: 29.03.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3749

Днес, 29 март 2019  г., Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промяната се отнася до чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството, а именно от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади се освобождават предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период и това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. 

Припомняме, че за тази промяна настоя точно преди една година Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която тогава се председателстваше от БСК, а Дирекция "Данъчна политика" към Министерството на финансите се ангажира да изготви предложение за нормативна промяна, което вече е факт. Предстои законопроектът на МС да бъде разпределен и обсъден в парламентарните комисии, както и в пленарна зала.