Дата: 11.04.2019

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 10015

Необходимо е Изпреварващото развитие на електроразпределителните мрежи е главното условие за електромобилност в България!

Това е един от важните изводи от провелата се на 10 април 2019 експертна дискусия «Енергетика, климат и електрическа мобилност» в рамките на Energy Managers' Forum на списание «Ютилитис».

В дискусията взеха участие представители на български предприятия, свързани с електромобилността, както и представители на електроразпределителните дружества.
Експертите достигнаха до общи констатации за перспективите и препятствията за развитието на електромобилността у нас.

През следващите 10 години се очаква стремителен ръст на електрическите превозни средства в Европа. До 2030 г. водещите индустриални държави в Европа и света ще прекратят вътрешните продажби на автомобили с въглеродни горива, а броят на традиционните автомобили в експлоатация бързо ще намалява.

Масовото навлизане на електромобили в Европейския съюз, което ще започне през следващите 5 години ще доведе до силно поевтиняване на транспортните услуги и строителството и ще предизвика появата на нови технологии, производства и професии. За България електромобилността ще създаде възможности за нови индустриални ниши и нова заетост, които нашата страна може пълноценно да използва само ако не допусне изоставане в това направление от водещите европейски икономики.

Но развитието на електромобилния транспорт в Европейския съюз ще доведе и до въвеждането на екологични ограничения за камиони, автомобили и строителна техника, задвижвани с въглеродни горива. Държавите от Европейския съюз, които не успеят да вървят в крак с новите технологии и с тяхното информационно и инфраструктурно обезпечаване ще търпят значителни търговски загуби и ще са подложени на санкции както заради използването на бензинов и дизелов транспорт, така и заради недостатъчен капацитет на националните мрежи от зарядни станции.

Електроразпределителните мрежи са ключът към навлизането на електромобилните  технологии в транспорта и в строителството у нас.
Главният фактор, който заплашва да ограничи навлизането на електромобилния транспорт в България е изпреварващото развитие на електроразпределителните мрежи.

За да може товарният транспорт и строителството да ползват електрически превозни средства, което ще доведе до огромни спестявания и ръст на ефективността е необходимо изпреварващо развитие на електроразпределителните мрежи при дългосрочно планиране на инвестициите.

Необходимите вложения в мрежовата инфраструктура могат да се осъществят само в рамките на национална целева програма за действие в сферата на енергетиката и регионалното развитие. За разгръщането на национална мрежа от зарядни електростанции с достатъчна мощност е необходим ръст на електроразпределителните мрежи, който не може да бъде осъществен за 1 или за 2 години.

Експертните анализи показват, че за да се построят клъстъри от захранващи електростанции при замяна само на 40% от леките автомобили у нас с ЕПС, при това без масовото навлизане на електрическа строителна техника и без електрификация на автомобилните товарни превози, ще са нужни целеви инвестиции в електроразпределителните мрежи в продължение най-малко на 5 - 7 години.

Следващи 7 - 10 години на инвестиции ще са нужни за минимално разгръщане на високомощни зарядни станции, без които е невъзможно навлизането на електромобилността в товарните превози и строителството.

Към момента България изостава от водещите европейски държави в проактивното развитие на електроразпределителната инфраструктура, което трябва да обезпечи изграждането на национална мрежа от зарядни електростанции с достатъчна мощност. Забавено развитие на мрежите може да създаде в хоризонт от 5-7 години изоставане в електромобилността, което ще предизвика рискове за развитието на българския транспортен сектор и изоставане в ефективността на строителството и индустрията.

За развитието на електромобилността е нужно въвеждането на срочни нормативни мерки и създаването на политики в няколко направления:

  • Изработване на национална стратегия за съвместното развитие и управление на електромобилността и разпределителните мрежи при въвеждане на «умни мрежи»;
  • Пълен преглед и актуализация на регулаторните правила и политики, които да стимулират ЕРП да инвестират в изпреварващо развитие на електроразпределителните мрежи;
  • Въвеждане на процедури за сътрудничество между ЕРП и общините за разработване на планове за развитие на електрозарядната инфраструктура;
  • Въвеждане на технически стандарти за изграждане и управление на публичните станции за зареждане на електромобили, съвместими с прилаганите от ЕРП технологии.

Със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО България