Дата: 16.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 23618

Моля потвърдете желанието си и своя ангажимент да подкрепите инициативата на БСК до 25.04.2019 г. ТУК.

___________________________

 

Уважаеми колеги и съмишленици,

С настоящото Ви каним да се присъедините към инициативата на БСК за оспорване на промените в Наредба Н-18 (за касовите апарати) пред Върховния административен съд (ВАС) и подаването на сигнал пред Европейската комисия (ЕК) за нарушения на европейското право, допуснати с разпоредбите на Наредба Н-18.

Основните цели за обединяването на членовете на БСК са:

  • Осигуряване на широка подкрепа на предприетите правни действия от всички браншове с ясно послание, че белият бизнес не е съгласен с разпоредбите на Наредба Н-18, които налагат непосилна административна тежест, създават рискове от санкции и корупционни практики и, като резултат, ограничават малкия и среден бизнес за сметка на големия;
  • Предприемане на правни действия за защита на законността и върховенството на правото в България;
  • Защита на интересите на малкия и среден бизнес и неговата конкурентоспособност и оцеляване;
  • Разпределяне на разходите за процедурите пред ВАС.

Действията, които ще бъдат предприети, са следните:

  1. Оспорване на измененията на Наредба Н-18 пред ВАС;
  2. Подаване на сигнал до ЕК.

Основанията за оспорване на наредба Н-18 и на сигнала до ЕК са: противоречие на разпоредбите на наредба Н-18 с действащото европейско и българско законодателство, основни принципи на правото, дискриминация, увреждане на конкуренцията и др.

Разходите за изготвяне на жалбата пред ВАС и сигнала до ЕК, извършването на правни анализи на българското и европейското законодателство, правна аргументация, такси и възнаграждения за процесуално представителство, екип от юристи и експерти, ще възлязат на около 24 500 лева без ДДС. Разходите ще бъдат разпределени между всички организации, сдружения, асоциации и дружества, които подкрепят инициативата. Колкото повече организации се присъединят и подкрепят инициативата на БСК, толкова по-ниски ще са разходите за всяка отделна организация или дружество.

Към момента инициативата се подкрепя от 362 организации и търговски дружества.

Моля потвърдете желанието си и своя ангажимент да подкрепите инициативата на БСК до 25.04.2019 г. ТУК.