Дата: 25.04.2019

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 6321

Със заповед на Министър Вълчев се създава Секторен съвет за електрическа мобилност

Първото заседание на съвета ще се проведе на 8 май 2019 г., сряда, от 10:00 до 11:30 часа, в залата на етаж 5 в Министерството на образованието и науката. Ще бъде приет правилникът за работа на съвета и първоначален план за работа, начин на комуникация и други организационни въпроси. 

Секторният съвет е в резултат на няколко годишната работа на участниците в образователния модел на ИКЕМ.  До момента по Модела ИКЕМ са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „Електрически превозни средства“ в пет професионални гимназии от цялата страна, в които са обхванати вече 300 ученици. Има готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“.

Регулярно се организират срещи с ученици в професионални гимназии с цел демонстрация на ЕПС и мотивация на учениците и техните родители за включване в паралелки по ЕПС. На 18 април се проведе среща -  дискусия на тема: "Електрическата мобилност - перспективи и обучение", с участието на Областния управител на Хасково, Станислав Дечев, представители на ИКЕМ, на центърът за професионално обучение към Българската стопанска камара, Военна академия „Г.С Раковски“, български предприятия, свързани с електромобилността, началникът на Регионалния инспекторат на образованието в Хасково, представители на професионалните гимназии, в които се подготвят кадри за сектора от София, Стара Загора, Бургас и Своге.

По предложение на ИКЕМ и БСК, в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НДКП) са въведени нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност.