Дата: 24.06.2019

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 6183

Днес BusinessEurope публикува своя нов стратегически документ за бъдещото социално измерение на ЕС, който търси стъпка в социалната политика на ЕС. Предвид предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес, нашите социални постижения и напредък не могат да се приемат за даденост.

BusinessEurope призовава за нов вид европейско социално управление, за да се координират по-добре националните политики и реформи в областта на заетостта и социалната защита чрез по-задълбочено сътрудничество между социалните партньори, Комисията и държавите-членки.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви:

Можем да се гордеем с европейския социален модел. ЕС има най-високи инвестиции в социална защита в сравнение с други части на света - близо 29% от нашата икономическа продукция, в сравнение с Япония с около 20% и Австралия или Канада под 20%. Ние имаме добре развити мрежи за социална сигурност в Европа, където 80% от работниците в ЕС имат достъп до обезщетения за безработица. На други места по света това е само около 30%. Но само ако нашите европейски компании могат успешно да се конкурират в световен мащаб, те ще могат да продължат да създават и поддържат добри работни места, приобщаващ растеж и богатство.

В няколко държави и региони на ЕС пазарите на труда не функционират както трябва. Това се отразява негативно на икономическото и социалното сближаване между държавите-членки на ЕС. В някои случаи това дори затвърждава неравенството и бедността.

Пазарите на труда трябва да осигуряват гъвкавост и сигурност, те трябва да станат по-динамични и приспособими. Трябва да поставим хората, работата и компаниите в центъра на дигитализацията, като се уверим, че технологиите подобряват производителността на работниците, а хората имат правилните умения, за да разберат възможностите за работа, които предлага. "

Вижте нашата статия Бъдещето на социалното измерение в Европа и кратък видео коментар.

____________

Европейският бизнес би искал да види промяна в социалната политика на ЕС, която гарантира, че социалното измерение на Европа се развива в синергия с увеличения растеж и конкурентоспособност и че Европа обхваща потенциала на бъдещето на работата.

Бизнес среда, която позволява на компаниите да създават добри работни места и да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб, е абсолютна необходимост за поддържане на нашия европейски начин на живот, за даване на възможности на работниците и гражданите да реализират своя потенциал и да се борят с бедността и социалното изключване.

Пътят напред:

 • Динамични, приобщаващи и работещи пазари на труда
 • Социален диалог като инструмент за управление на промяната
 • Да се ​​възползват от предимствата на дигитализацията за компаниите, работниците
 • Справяне с недостига на умения чрез подобряване на системите за образование и обучение
 • Осигуряване на социални аспекти да не възпрепятстват функционирането на единния пазар
 • Модернизиране на социалните системи за бъдещите поколения
 • Политики за устойчиво развитие, допринасящи за глобалната конкурентоспособност на ЕС

Къде стоим?

 • Икономическото и социално положение в Европа се подобрява през последните години. Високите равнища на заетост в много държави-членки са добри новини. Между 2013 и 2017 г. в ЕС са създадени 12 милиона допълнителни работни места, а равнището на заетост е 73% (2018 г.). Въпреки това безработицата все още е висока в сравнение с други части на света (безработицата в еврозоната е почти 8% в сравнение с 3,8% в САЩ). Докато нивата на бедност в някои страни остават твърде високи, между 2016 г. и 2017 г. 5 милиона души по-малко хора са изложени на риск от бедност или социално изключване.
 • Държавите-членки на ЕС имат несравними инвестиции в социална защита в сравнение с други части на света: 28% от БВП се изразходват за социална защита в ЕС, в сравнение с малко над 20% в Япония и под 20% в Австралия или Канада. В Европа има добре развити мрежи за социална сигурност: 80% от работниците в ЕС имат достъп до обезщетения за безработица - само 30% са потенциално обхванати в останалата част на света.
 • Компаниите работят във все по-предизвикателна среда, изправена пред силна глобална конкуренция, сложни световни вериги за стойност и доставки, надпревара за таланти и увеличено разнообразие на пазарите на труда. Само ако компаниите могат да се конкурират в световен мащаб, те ще могат да продължат да създават достойни, устойчиви работни места, приобщаващ растеж и богатство.
 • Нарастващите несигурности, като например промените в глобалния съюз и повишаването на популизма, означават, че социалните постижения и напредъкът в Европа не могат да се приемат за даденост. Европа трябва да бъде в крак с промените в света по начин, който поддържа ценностите на нашата социална пазарна икономика.
 • Цифровизацията напълно предефинира човешката работа, тъй като постепенно се въвеждат нови технологични решения в компаниите, за да се направи производството по-ефективно и да се отговори на по-индивидуализирани предпочитания на клиентите. С променящите се нужди на уменията компаниите се нуждаят от хора, снабдени с подходящи умения и стимули, за да се възползват от нововъзникващите възможности за работа.
 • Работата остава най-добрата защита срещу бедността и социалното изключване. Работата трябва да остане основна ценност за хората в Европа, които не само осигуряват доход, но и дават на хората смисъл в живота и личната реализация.