Дата: 29.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 5561

Главният секретар на БСК Добри Митрев и Бранимир Ханджиев - главен директор "Международни организации и програми" в БСК, връчиха сертификат за почетно членство в Камарата на Жан-Мари Стандарт, дългогодишен представител на БСК в европейските институции, в Брюксел (Белгия). 

Жан-Мари Стандарт е белгийски гражданин, който беше постоянен делегат на БСК към BusinessEurope и представител на БСК в Брюксел в продължение на 11 години (от 2006 до 2017 г.). От 1998 до 2006 г. Жан-Мари Стандарт, като представител на Международната организация на труда, съдейства и осигури ресурси за редица проекти и срещи в България. Благодарение на неговите усилия страната ни беше домакин на редица чуждестранни посещения на работодатели от други европейски държави и участва в множество дейности, в подкрепа на българските работодатели. Жан-Мари Стандарт беше фактор за популяризирането на името и имиджа на БСК сред европейските институции и сродните работодателски организации в Европа.