Дата: 01.08.2019

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 3287

Ключови послания:

1. Потенциалът за извличане на ползите, които предлагат AI (изкуствен интелект) технологиите, ще разчита на способността на компаниите да: проучват, тестват, придобиват квалифицирана работна сила, да съществуват в динамична икономика на данни, да разполагат с подходяща инфраструктура и да съществуват полезна рамка.

2. AI е съвкупност от технологии, а не самата област на политика. Той вече е регулиран в няколко области на политиката. Европа трябва първо да приложи тази съществуваща рамка по начин, който подпомага иновациите, като същевременно приема обществото със себе си.

3. Хетерогенният характер на AI и неговите приложения означава, че една рамка с един размер отговаря на всички би била проблемна или рискува задушаващи възможности. Възприетият подход също трябва да бъде технически здрав.

4. Надежден ИИ може да бъде предоставен само ако приложимите правни рамки са съгласувани и верни на европейските ценности.

5. Приложенията на AI са интензивни за данните и ще имат нужда от висококачествена, стабилна, сигурна и здрава инфраструктура, за да съществуват при тях.

6. Тъй като AI филтрират в нашето общество и различните му технологии се приближават до гражданите, необходимостта от сигурност ще расте.

7. AI технологиите имат подходящи законово определени рамки за отговорност, за да съществуват в тях.

8. Данните са от решаващо значение за задълбоченото обучение в подкрепа на ИИ и иновативните възможности.

9. За насърчаване на растежа и използването на ИИ в Европа е необходима високо образована и предприемаческа работна сила.

10. Научните изследвания и инвестициите в ИИ ще гарантират успеха му. Многогодишната финансова рамка (МФР) следва да бъде сключена възможно най-скоро и да се предвидят минимум 9.2 милиарда евро за програмата"Дигитална Европа".

 

Вижте пълния текст!